Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

Toreby Sejlklub

transp.gif

Søsætninger 22. og 23. april

Hans Lund har nu lavet en liste med tidspunkter for hvornår hver enkelt båd forventes at komme i vandet.

Hent listen her - pdf, åbner i nyt vindue/faneblad


Standerhejsning 15. april

Mød op lørdag den 15. april, når Toreby Sejlklub indeder sejlsæsonen 2017. Klokken 14 haler vi klubstanderen op for at markere, at foråret er godt i gang, og at en sommer til søs står for døren.


Fem år i Middelhavet, 27. marts

Conny og Freddy Pallesen indledte den lange rejse med ”Claresof” mandag den 12. juli 2010. Via Nysted sejlede Freddy og Conny ned mellem vindmøllerne på Rødsand til Schlutup mellem Travemünde og Lübeck.
Mange husker sikkert dagbøgerne fra ”Claresof” med beretninger fra sejlturen til Middelhavet ad Europas kanaler. Siden sejlede Connie og Freddy rundt i det græske øhav om sommeren, mens ”Claresof” blev oplagt i vintrene, hvor skipperparret enten var hjemme i Danmark eller på rejse. Den 27. marts fra klokken 19 fortæller Freddy Pallesen om de fem år i ”den græske kravlegård”, som Festudvalget benævner farvandet dernede.

Aften i Lyon, 2010.


Mad for mænd - plus damer, 17. marts

Mændene møder 17.30 og har maden parat, når damerne ankommer 18.30. Husk tilmelding.

Bemærk: Damernes formøde holdes i år kl. 17.00 hos Kirsten Hermund, Kirsebærhaven 11 i Sundby.


Generalforsamling 28. februar

Toreby Sejlklubs årlige ordinære generalforsamling holdes tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 i klubhuset. med fgl. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for 2016.
4. Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg i ulige år.
a. Kasserer.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
c. 1 suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlemmer af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen - den 7. februar 2016 på adressen Humlevænget 1, Sundby, 4800, Nykøbing F.


Den festlige vintertradition, 17. februar

Fredag 17 februar, 18.30: gule ærter og auktion.
Vi mødes til en rigtig gang gammeldaws gule ærter med flæsk og pølse.
Festudvalget dækker bord, kommer med gode hjemmelavede gule ærter og pandekager og brygger kaffe, men i kommer selv med drikkevarerne og det gode humør.
Husk at tage en lille ting med, som du selv kan undvære, men som andre måske kan få stor glæde af. Efter festmåltidet holdes traditionen tro, festlig auktion, og det indkomne beløb går ubeskåret til festudvalgets kasse.


12 års sejlads på verdenshavene, 7. februar

Tirsdag den 7. februar kl. 19,00 fortæller Birthe og Jørgen Arleth om livet til søs. "Vi startede turen med at sejle via floder og kanaler til Middelhavet. Her var vi i 3 år og fortsatte så over Atlanten til Caribien. Derefter via Venezuela og Colombia gennem Panama kanalen til Stillehavet. Videre til Galapagos, Marquesas, Tuamotu Islands, Tahiti, Samoa, Tonga, Ny Zealand Fiji, Vanuatu, og Australien. Om hjemturen blot, at den foregik via Indonesien, Sydøstasien, Det indiske Ocean, Mellemøsten og Rødehavet tilbage til Middelhavet".
Vores båd var en Møn 391, oplyser Jørgen Arleth. Det er en solid langkølet sejlbåd på 39 fod. Den blev bygget i 1988 af det nu hedengangne Møn værft, som en moderniseret udgave af den tidligere Great Dane 37. Båden vejer 10 tons og er forsynet med en 4 cyl. Yanmar diesel på 45 hk.

Thailand

Billedet er fra Thailand.