Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Leje af klubhus

For aktive medlemmer hele året.

Reglement for leje af Toreby Sejlklubs klubhus

Lejeaftalen indgås med klubhusformanden på vegne af bestyrelsen.

Udlejningstidspunkter

Klubhuset udlejes hele året, men gæstesejlere og besøgende i autocampere skal under arrangementet have adgang til toilet- og baderum samt mulighed for at benytte den udvendige grill og de opsatte borde og bænke. Hoveddøren til klubhuset må derfor ikke aflåses i perioden fra den 1. april til den 1. november.

Klubbens egne arrangementer har altid førsteprioritet.

Der kan disponeres over huset hele den pågældende dag, samt evt. fra kl. 18.00 dagen før arrangementet for borddækning mm.

Lokalerne skal afleveres i ryddet og rengjort stand den efterfølgende dag senest kl. 10.00. Såfremt duge og viskestykker mv., der forefindes i klubhuset har været benyttet under arrangementet, skal dette snarest muligt efter lejemålets ophør være leveret tilbage i rengjort stand. Lejer skal selv medbringe stanniol, køkkenrulle, servietter og lign.

Hvem kan leje

Klubhuset kan kun lejes af aktive medlemmer, der i mindst et år har været medlem af Toreby Sejlklub.

Lejeformål

Klubhuset udlejes kun til fester/arrangementer, der afholdes af medlemmet eller dennes nærmeste familie.

Medlemmet skal selv deltage og være til stede under hele arrangementet, og medlemmet har det fulde ansvar overfor eventuelle skader på hus og inventar.

Praktiske oplysninger

Der er rygeforbud i klubhuset.

I perioden fra den 1. april til den 1. november henvises gæster, der deltager i et arrangement i klubhuset, til at henstille deres køretøjer udenfor de områder, der er forbeholdt autocampere, ligesom parkering ikke må ske på et sådan sted, at til- og frakørsel til slæbestedet vanskeliggøres.

Lejegebyr

Leje af klubhuset udgør kr. 1.000,- pr. gang inklusiv lys og varme samt brug af service.

Beløbet skal være betalt senest dagen før lejemålets start.

Betaling kan evt. ske ved indbetaling på klubbens konto i Lollands Bank reg. nr. 6520 kontonummer 0004069802.

Det er vigtigt at anføre dit navn i forbindelse med betalingen.

Henvendelse vedr. leje af klubhuset til: Hans Lund

Mobil: 24 21 11 46.

E-mail: hans.lund09@gmail.com

Bestyrelsen.

leje-af-klubhus-billede-1.jpg