Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Seneste nyt 2019

bladgennemsigt.gif

Havnens Dag i Toreby Sejlklub

Lørdag den 25. maj åbner Toreby Sejlklub dørene til klubhuset og lugerne til et par sejlbåde for alle, som er nysgerrige efter at få noget at vide om fritidssejlads og medlemsskab af en sejlklub.  Bestyrelse og festudvalg i Toreby Sejlklub vil gerne vise sejlklubben frem, som den tager sig ud til dagligt, med den tilføjelse, at der er salg af grillpølser, øl, vin og vand.  Aktive fritidssejlere - nogle har sejlet verden rundt - kan fortælle gæsterne alt om det spændende liv til søs og i havnene. Medlemmer af bestyrelsen står klar til at orientere om medlemsskab af en velfungerende sejlklub med plads til alle.

Program:
Havnens Dag i Toreby Sejlklub
11.00 – 16.00.
Salg af grillpølser, øl, vin og vand fra grillen ved klubhuset
Lysbilledshow i klubhuset. Fritidssejlads og oplevelser til søs og i Toreby Sejlklub.
“Åben båd”. Kig ind i en sejlbåd eller motorbåd i havnen.
Få en snak med en fritidssejler om sejlads og klubliv.

Havnens Dag” er et landsdækkende arrangement under kampagnen “Vild med Vand” fra Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, støttet af Nordeafonden. havnens-dag-1-1000.jpgFra venstre: Medlemmer af Festudvalget, Birthe Arleth, Senia Cranø og Bente Richardt. Fra bestyrelsen: Tonny Cranø, formand Jan Krastrup og næstformand Hans Lund. Foto: Palle Tørnqvist.


nyk-oe-phil-3.jpg

Kommuneplanforslag 4. maj:

Nykøbing Ø og afvikling af erhvervshavnen

Guldborgsund Kommunes forslag til kommuneplan 2019-2031 ventes vedtaget 20 juni med de eventuelle ændringer, som en høringsperiode frem til 4. maj måtte resultere i. Sejlklubberne i Nykøbing har indgivet et fælles høringssvar, som kan hentes her.

Sejlklubberne i Nykøbing F. er åbne overfor de visioner og den nytænkning, som Guldborgsund Kommune har lagt i forslaget til Kommuneplan 2019-2031. Forslaget indeholder blandt andet visionen om en eller flere øer i Guldborg Sund i Nykøbing F., samt en gradvis afvikling af erhvervshavnen i Nykøbing F. over en længere årrække.

For sejlklubberne er det altafgørende, at besejlingsforholdene i Guldborg Sund samt til og fra lystbådehavnene ikke forringes af vanskelig passage af nye broer, ringere vanddybde og problematiske strømforhold, samt at vandkvaliteten i sundet og havnene bliver god. Klubberne forudsætter, at alle konsekvenser af etablering af en eller flere øer undersøges grundigt og fagligt for at sikre sejlklubbernes fortsatte eksistens og trivsel og Nykøbings status som en rigtig sejlerby.

Udover kommentarerne til kommuneplanforslaget indeholder sejlklubbernes høringssvar et afsnit om mulige konsekvenser af erhvervshavnens afvikling og risiko for deraf følgende ændringer af Guldborg Sunds status som internationalt gennemsejlingsfarvand.

Sejlforeningen “Vikingen”, Motorbådsklubben Guldborgsund, Fiskeriforeningen for Nykøbing F. og omegn, Lergravens Sejl og Fiskeriklub samt Toreby Sejlklub, der er underskrivere på høringssvaret, har i alt knapt 600 medlemmer.

Hent høringssvaret (pdf i nyt vindue)


Forslag om udmeldelse af
Dansk sejlunion trukket tilbage

I en kaffepause under den ordinære generalforsamling 26. februar besluttede Toreby Sejlklubs bestyrelse at trække forslaget om at melde klubben ud af Dansk Sejlunion tilbage. Det skete efter en kort debat, efter at formanden, Jan Krastrup, havde aflagt bestyrelsens beretning, hvori vedtægtsændringen, som kunne gøre udmeldelsen mulig, blev begrundet.

Dansk Sejlunions forsikringsordninger, turbøjer, sejlads- og kanalbeviser og solidaritet med de klubber, som har brug for Dansk Sejlunions støtte, blev blandt andet omtalt under debatten, men det var Guldborgsund Kommunes offentliggjorte forslag til kommuneplan, der blev afgørende for bestyrelsens beslutning om at se tiden an før en udmeldelse.

Kommuneplanforslaget indeholder muligheden for at anlægge en eller flere øer midt i havneområdet i Nykøbing mellem Falster og Lolland. Øerne kan rumme boliger, serviceerhverv og grønne områder med forbindelser via broer til begge sider af Guldborg Sund.

Kommueplanforslaget er i offentlig høring fra 6. marts til 3. maj. I den forbindelse mener bestyrelsen, at Toreby Sejlklub kan stå stærkere overfor kommunen som medlem af Dansk Sejlunion, når sejlernes og klubbens vitale interesser skal varetages.


Broerne kom ikke under vand

9. januar 2019

9-01-hojvande-1.jpgToreby sejlklub ved 10-tiden. Vandet er begyndt at falde.


Nyt højvande på vej

8. januar 2019

Et nyt højvande efter stormen "Alfridas" hærgen kort efter nytår skulle være på vej, men knapt så kraftigt som det, der ramte Lolland-Falster 2. januar.

Skærmbillede 2019-01-08 kl. 12.02.00.png

Her er DMI's varsel. Højvandet ventes at blive på mellem 1,2 og 1,4 meter over dagligt vande fra 9. januar mellem klokken 03 og 11. Varslet gælder bl. a. Smålandsfarvandet og Guldborg Sund nord for Frederik den Niendes Bro.


Broerne forsvandt 2. januar - billedserie

DSC01430.JPG

A-broen 2. januar.