Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

Toreby Sejlklub

Lystbådehavnen Toreby Sejlklub ligger på S-siden af den gamle jernbanedæmning. Her er læ for venstenvinden og roligt vand. Dybden er 2,10 meter næsten overalt med undtagelse af C-broens yderside mod øst og de inderste pladser tættest på dæmningen mod nord. Der er vand og el-stik på alle broer.
Frem til 1963 kørte Lollandsbanens tog mellem Nakskov og Nykøbing her. Endnu tidligere også tog til Nysted. Frederik IX's Bro blev indviet i 1963 med åbningen af "Fugleflugtslinien", jernbanen fra Nykøbing F. til Rødby Færge og færgeoverfarten mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Dermed blev den gamle dæmning "ledig", og her opstod Toreby Sejlklub i 1966.

Nykøbing F. Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 03-12-2014 - Plan: 02-07-2014

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst
54°45,6'N 11°51,7'E - kort 163.

Anmærkning
Indtil videre er der på position 54º45,911' N 11º51,827' E rapporteret en dybde på 5,9 m.

Havnen
der ejes af Guldborgsund Kommune, råder over et kajanlæg ud til Guldborg Sund for større erhvervsskibe. N for kajanlægget findes en lystbåde- og fiskerihavn, der administreres af Lystbådehavnen i Nykøbing F A.m.b.a., og S for kajanlægget Søndre-Bådehavn for joller og mindre lystbåde.

Toreby Sejlklub findes i Sundby på vestsiden af sundet på sydsiden af den gamle jernbanedæmning. Endvidere findes et broanlæg, Lergravsbroen, til fiskerfartøjer og lystfartøjer 1 km S for byen.

Dybder
Mindste dybde i sejlløbet N for Nykøbing er 6,1 m. I det ca. 5 sømil lange, afmærkede sejlløb S for Nykøbing er konstateret dybder på ned til 2,1 m. Dybder i havnen, se plan.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 129 m, bredde 20 m og dybgang 5,8 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. Storm mellem NW og NE kan give indtil 1,5 m højvande, mens storm mellem SE og SW kan give indtil 0,6-0,8 m lavvande.

Strøm
Storm mellem NW og NE giver S-gående strøm og storm mellem SE og SW giver N-gående strøm.

Besejling
Løbet gennem Guldborg Sund N for Nykøbing er godt afmærket, men smalt og bugtet. Særligt E for Hjelms Nakke, hvor Guldborgsundtunnellen går under sundet og Hjelms Rende er gravet, indsnævres løbet betydeligt.
På grund af det bugtede løb og den hårde strøm, der i uroligt vejr kan løbe i de snævre dele af løbet, frarådes det større skibe at besejle dette farvand uden lods, medmindre man er lokalt kendt.
Løbet gennem Guldborg Sund S for Nykøbing er afmærket, men endnu smallere og mere bugtet end N for byen. Kun korte og veldrejende skibe kan gå igennem uden fare for at slå skruen i stykker på de tæt ved løbets sider liggende sten. Løbet benyttes således fortrinsvis af lystbåde.

Fartbegrænsning
Ved havnen og i den gravede Hjelms Rende må farten ikke overstige 5 knob.

Afmærkning
Se kort 163 og plan.
Afmærkningen af løbene fra Guldborg til Stegens Odde flyttes efter dybdeforholdene.