NYT 2016

Hjemmesiden

6. december 2016
Skærmene bliver større med plads til større billeder. Internettet udvikles med en uendelig mængde information - også for fritidssejlere. Toreby Sejlklubs hjemmeside gik i luften for snart 12 år siden ud fra den tids forudsætninger. Nu er tiden inde til at gøre hjemmesiden så tidssvarende, som evnerne rækker.

Indtil videre findes den nye hjemmeside på HER: link - åbner i nyt vindue.

Når opbygningen af den nye side er færdig, åbner den under Toreby Sejlklbs nuværende internetadresse.

Forslag til forbedringer er velkomne.
Palle Tørnqvist. Webredaktør.


Over 400 overnattende gæster

Flere autocampere og færre sejlere i 2016

30. oktober 2016
Ved standernedhalingen i dag kunne formanden, Jan Krastrup blandt andet oplyse, at antallet af overnattende gæster er steget til 403, det højeste antal indtil nu. Flere autocampere besøger sejlklubben, mens færre sejlere finder vej.

Andre gæster slår sig ned ved borde og bænke, men et fåtal glemmer desværre, hvor affaldsbeholderne står, et stigende problem, som bestyrelsen ikke umiddelbart har en acceptabel løsning på, oplyste Jan Krastrup.

"Det er næsten dagligt i sommerperioden, at vi skal bruge kræfter på at fjerne henkastet affald fra disse personer. Efter at Burger King er åbnet i Guldborgsundcentret, er problemet med henkastet affald taget til".

"Den mørke og kolde tid er lige om hjørnet. Der er selvfølgelig ikke i vinterperioden den store aktivitet her i klubben og ved bådene, der nu står på land.

Det giver bedre arbejdsforhold for personer med onde hensigter.
Det er som regel i den mørke tid, at vi får besøg af disse uønskede personer, og de har allerede vist sig på vores område", sagde Jan Krastrup og opfordrede medlemmerne til at lægge vejen forbi sejlklubben, når lejlighed byder sig uden for sejlsæsonen.

Læs hele talen - pdf i nyt vindue.


Arkivfoto: Hans Lund.


Sejlere og fiskere glemmer redningvest

Frederiksborg Amts Avis - 13. juni 2016 kl. 04:05
Af Palle Høj

Knap tre ud af fem fritidssejlere bruger redningsvest, mens det er kun godt hver fjerde fritidsfisker. Særlig i godt vejr dropper både sejlerne og fiskerne redningsvesten. Men ifølge Søsportens Sikkerhedsråd sker flertallet af de alvorlige ulykker i stille vejr - i 2013 og 2014 var det 88 procent af alle ulykker. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Spørger man sejlerne og fiskerne, svarer 94 procent at de har redningsveste ombord til alle, men det er altså ikke altid, at de bliver brugt, fortæller sekretariatsleder i Søsportens Sikkerhedsråd, Sten Emborg.

Netop Søsportens Sikkerhedsråd har i en ny og omfattende undersøgelse - den største herhjemme - kortlagt, hvor mange fiskere og sejlere, der bærer redningsvest, når de sejler ind og ud af de danske havne.

Optællingen er foretaget i 15 havne fordelt over hele landet og inkluderer 1.970 både.

- 55 procent af personerne ombord bærer redningsvest, og vi kan se, at der eksisterer en form for social påvirkning. Når én person ombord bærer redningsvest, bærer alle ofte redningsvest, hvilket ses i 46 procent af bådene. I 39 procent af tilfældene er der ingen, der bærer vest på bådene. Så det betyder altså noget, at én ombord går forrest og tager vesten på, siger Sten Emborg.

Han opfordrer derfor til, at bådejeren tager skipperansvar og sørger for, at der er redningsveste til alle ombord, og at de bliver brugt.

- Vi ser samtidig en tendens til, at det er sejlerne, der oftest bruger vest. Knap tre ud af fem sejlere havde redningsvest på, mens det var godt hver fjerde fisker. Ofte begrunder fiskerne det med, at det begrænser deres bevægelsesfrihed, mens sejlerne ikke ser vesten som nødvendig, når vejret er godt. Men man kommer ikke uden om, at de udsætter sig selv for en unødig risiko ved at undlade redningsvesten, siger Sten Emborg.

En anden sejlivet myte er, at der ikke sker ulykker i godt vejr, og det får en stor del til at droppe vesten, når vejrforholdene er gode. Men ifølge Søsportens Sikkerhedsråd sker flertallet af de alvorlige ulykker netop i stille vejr. I årene 2013 og 2014 var det 88 procent af alle ulykker.


Jakob på 11 år - med vest. Arkivfoto, Palle Tørnqvist.


Blomsterkumme og mudder
under angreb af bil og båd

2. juni

Bil og båd gik torsdag aften til angreb på henholdsvis en af blomsterkummerne på dæmningen og mudderet nede på bunden af havnebassinet ud for B-broen.

Blomsterkummen blev nærmest kørt helt flad, som det ses på billedet, og bilens ejer ringede til formand Jan Krastrup med oplysningen, at skaden anmeldes til forsikringsselskabet.

Mudderet ved B-broen stiftede Jørn Bonde med frue bekendtskab med, da de ville ud på den første sejltur i deres nyindkøbte "Shanty", som Finn Larsen har solgt dem. Motoren kunne ikke trække "Shanty" baglæns ud af mudderbanken, men med en påhængsmotor er man manøvredygtig, og et skarp drej fremad bragte "Shanty" flot.


Jørn Bonde i "Shanty" er fri af havnens mudder.


 

Sejlere fra Toreby Sejlklub
reddede folk i havsnød

Lolland-Falsters Folketidende 17. maj

En familie med tre børn kom pinsedag om aftenen i vanskeligheder under en sejltur fra Svinø på Sydsjælland. Ved Askø satte bådens påhængsmotor ud, og familien var ikke i stand til at få den i gang igen.

Båden drev rundt i tiltagende vind og med bølger på halvanden til to meter, og familie slog derfor alarm.

Hjælpen skulle komme fra Maltrup Havn ved Sakskøbing, hvor 12 fartøjer fra Toreby Sejlklub holdt pinsetræf.

Ved 20-tiden kom havnefogeden ned og spurgte, om der var nogen der kunne sejle ud for at hjælpe den nødstedte familie. En af sejlerne, Niels Bo Pedersen, meldte sig og fik tre andre med.

- Da vi nåede ud til båden drev den rundt halvanden sømil øst for Askø, og børnene var godt søsyge. Det lykkedes os at få en trosse om bord og tage den sjællandske båd på slæb til Maltrup, hvor familien blev varmet op med kaffe og omsorg. De var naturligvis forkomne, og også bange, men havde ikke lidt fysisk overlast, fortæller Niels Bo Pedersen.

Redningsaktionen var overstået ved 23-tiden.

- Det blæste op undervejs ud til stedet, og inden vi nåede hjem var det også blevet mørkt, fortæller Niels Bo Pedersen.

På vej til stedet kontaktede han Lyngby Radio, som bad ham fortsætte da han var nærmeste fartøj til den nødstedte båd. Man vurderede, at det ville tage væsentlig længere tid at få hjemmeværnets patruljefartøj fra Vordingborg frem.

Den nødstedte jolle, der var 21 fod, blev senere kørt hjem på trailer.


Jytte Pedersen, Toreby Sejlklub, tog dette billede under redningsaktionen. Foruden hendes mand, Bo, deltog Flemming Hermund, Finn Jørgensen og John Holstebro i bjærgningen af de nødstedte ved Askø, oplyser Hans Lund, Toreby Sejlklub. Det var en barsk tur for de fire garvede og erfarne sejlere.

Havnefoged Svend Nymand henvendte sig ved otte-tiden om aftenen, oplyser Bo Pedersen. Vi fik en position og beregnede, at vi ville kunne nå frem på ca. 20 minutter, da min motorbåd kan gå ca. 12-13 knob. Vi havde nok også lidt mere fart på end de påbudte fem knob i Sakskøbing Fjord.

Havaristen blev lokaliseret ved et svagt lys syd for Stemmetofte. Et reb blev kastet over og grebet i andet forsøg. Bølgerne havde rejst sig under en regnbyge og bevirkede, at bådene rullede noget. Farten var ca. seks-syv knob ind mod Sakskøbing Fjord og Maltrup Vænge i tiltagende mørke.

For Bo Pedersen og Finn Jørgensen var redningsaktionen rutine fra mange år i Falck. John Holstebro og Flemming Hermund kunne assistere som rutinerede sejlere. Der var brug for alle.

 


Sådan kommer du til Sakskøbing

SIDSTE: Fra Sakskøbing Bådelaug melder kasserer Tonny Borre Larsen, at mærkerne i Sakskøbing Fjord og øst om Askø er på plads og i orden pr. 1. maj.

Pinseturen 2016 går til Sakskøbing Lystbådehavn ved Maltrup Vænge i Sakskøbing Fjord. Det er en afvekslende og smuk sejltur. Til Guldborg byder ruten ikke på problemer for sejlere, som ikke har været i Sakskøbing ad søvejen tidligere.

Efter Guldborgbroen styres mod Vigsø Flak, og herfra kan kursen rettes mod Stemmetofte, nordbøje. Sejl knapt to sømil og lokaliser Stemmetofte Øst på en sydlig kurs, ca. halvanden sømil. Fra den store østbøje styres nu mod et punkt syd for Kulmanden sydbøje - mod den afmærkede rute øst om Askø. Bøjerne er spinkle og kan være vanskelige at få øje på i diset vejr. Hold dig midt mellem bøjerne undervejs.

Fra Guldborg til Oreby Bro er der knapt 17 sømil med god afstand til Vigsø undervejs.

Klik på kortet for at åbne et større i et nyt vindue

Under "Til søs"kan du se genvejen øst om Askø beskrevet ud fra oplysninger fra Bandholm Sejlklub, der sammen med Sakskøbing Bådelaug sørger for afmærkningen. Ifølge søkortet skal mærkerne være på plads fra 1. maj. Private oplysninger fra Sakskøbing Bådelaug tyder på, at mærkerne kan lægges ud umiddelbart efter 1. maj 2016.

Genvej øst om Askø


50 års jubilæet 2016

Standeren blev hejst tidligt på jubilæmsdagen 2. april, der var valgt i stedet for 29. marts, hvor nogle måtte på arbejde. Formand Jan Krastrup indledte med en tak til de folk, som på kort tid har bygget det nye ramslag og lagt et lyddæmpende loft i klubhuset. Der var også en tak til redaktionen af jubilæumsbogen, der blev uddelt til aktive medlemmer og gæster.

Halvandet hundrede mennesker, gratulanter og medlemmer, strømmede gennem Toreby Sejlklubs klubhus, hvor Festudvalget havde sørget for lækkerier - faste og flydende, og Jan Krastrup kunne udvide takken til samarbejdspartnere i kommune, havn og erhvervsliv.

Jan Krastrups tale kan hentes HER


Karsten Reitz-Hansen havde skaffet flagall

éen.


Så er vi klar til at hejse flag og stander.


Æresmedlem Tage Mikkelsen og Finn Jørgensen gør flagene parat.


Jørn Bonde spiller "Der er ingenting, der maner".


Udvalgsformand Martin Lohse og formand, Jan Krastrup.


Borgmester John Brædder kom også med en hilsen fra byrådet.


Tage Mikkelsen har overrakt en gave til sejlklubben.


Tidligere formænd var mødt op. Fra venstre Ib Østergaard Nielsen, Tage Mikkelsen, Jan Krastrup (nuværende), Søren Porsmose og Kurt Christensen.

BILLEDSHOW- åbner i nyt vindue

Jubilæumsfesten fandt sted i Odd Fellow-bygningen i Nykøbing med god plads og udsøgt servering.

Jan Krastrups jubilæumstale koncentrerede sig om de begivenheder, der fandt sted i 1966. Kun enkelte medlemmer kunne ikke genkende beskrivelserne fra dette år, da de ikke var født endnu.

Hent formandens jubilæumstale som pdf.

Musikeren Niels Curting sørgede for underholdning og accompagnement til et par fællessange.


"Skal jeg spise den?", spørger Claus Torp, da Bendt Bay retter mikrofonen under Claus' hyldest til Toreby Sejlklub.


Selskabet fik præsenteret logesalen af Ken Reitz Sembach, der selv er medlem.


Hans Lund og Ole Pyndt har sat sig godt til rette.

"50 år på egne ben"

1. april 2016
Jubilæumsbogen "50 år på egne ben" udleveres gratis til alle aktive medlemmer af Toreby Sejlklub. Den kan derudover købes for 100 kr. ved henvendelse til bestyrelsen. Eventuel forsendelse er ikke med i prisen.

Bogen kan også læses online som PDF-publikation, 12 MB. Klik på billedet, og læs - i et nyt vindue.

Menus in CSS3 Css3Menu.com


Hvad skal ramslaget hedde?

Find et ”skibsnavn” til vores nye ramslag
og vind to flasker rødvin.

17. marts 2016
Som bekendt har en lille gruppe dygtige medlemmer her i vinter bygget en helt ny flåde til klubbens ramslag.

Ramslaget er søsat og tårnet er monteret, så inden længe er vi igen i stand til at ramme pælene i havnen.

Hele arbejdet er udført fantastisk dygtigt, og vores nye ramslag ser både solidt og pænt ud.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vores nye ramslag skal døbes og have et passende navn.

I den forbindelse efterlyser vi et godt navn til ramslaget.

Alle medlemmer kan byde ind med et forslag til ramslagets nye ”skibsnavn”.

Forslag skal afleveres til formanden enten pr. brev eller via mail senest den 22. april 2016, hvorefter bestyrelsen vil vælge et navn til ramslaget blandt de indkomne forslag.

Medlemmet, der har indsendt det navn, som vælges, belønnes med to flasker god rødvin.

Navnet offentliggøres i forbindelse med søsætningen den 30. april og 1. maj.

Jan Krastrup

Mail: krastrup@privat.dk


Ulovlig udledning af havneslam

TV Øst 20. januar 2016:

Guldborgsund Kommune får en løftet pegefinger af Statsforvaltningen. Kommunen har nemlig i flere år brudt reglerne, da de dumpede slammet fra kommunens rensningsanlæg i havet.
Guldborgsund Kommune har overtrådt flere vilkår for deres tilladelse til at dumpe slam fra kommunens rensningsanlæg i havnebassinet ved Slotsbryggen i Nykøbing Falster.

Kommunen har samtidig tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det vurderer Statsforvaltningen efter flere års sagsbehandling.

Slammet indeholder tungmetallet kobber, som er giftigt for vandmiljøet. Det skulle derfor udjævnes på en speciel måde på havbunden - men det er ikke sket efter tilladelsens bestemmelser, fastslår Statsforvaltningen i sin afgørelse.

Klagede forgæves til kommunen

Danmarks Naturfredningsforening rettede i 2013 henvendelse til Statsforvaltningen, fordi Guldborgsund Kommune siden 2010 ifølge foreningen systematisk og bevidst har forurenet Guldborgsund med slam, der stammer fra kommunens rensningsanlæg.

Allerede i 2010 klagede Danmarks Naturfredningsforening over miljøovertrædelsen til Natur, Miljø og Planafdelingen i Guldborgsund Kommune, og dengang lød svaret fra kommunen, at man ”ville drage omsorg for, at vilkårene fremover ville blive overholdt”.

Men da Danmarks Naturfredningsforening gentagne gange oplevede, at Kommunen stadig dumpede slam på ulovlig vis i havnebassinet ved Slotsbryggen, gik foreningen videre med sagen til Statsforvaltningen, hvis opgave er at føre tilsyn med kommunerne.

Flere vilkår blev overtrådt

Overtrædelsen gik ifølge Danmarks Naturfredningsforening på, at Guldborgsund Kommune ikke havde opfyldt de 14 vilkår, som var gældende i den tilladelse, kommunen havde fået til at udjævne slam i havnebassinet ved Slotsbryggen.

Statsforvaltningen undersøgte med hjælp fra Naturstyrelsen tre af vilkårene nærmere, og det er ud fra disse tre vilkår, at Statsforvaltningen har vurderet, at Guldborgsund Kommune har overtrådt aftalen.

Kommunen har således ikke udført udjævningen med det godkendte udstyr, kommunen har udnyttet tilladelsen flere gange end den måtte, og kommunen har udledt slammet forsætligt, selvom det medførte risiko for forurening af vandmiljøet i Guldborgsund.

Statsforvaltningen vurderer desuden, at overholdelsen af de gældende vilkår har været mangelfuld, fordi Guldborgsund Kommune ikke har foretaget konkrete eftersyn og undersøgelser.

Kan have forurenet Toreby Havn

Selvom dumpningen af slammet er foregået i havnebassinet ved Slotsbryggen, kan udledningen også have forurenet Toreby Havn.

Toreby Havn har for nyligt på lovlig vis oprenset havnen, og det har kostet cirka én million kroner.

- En spredning af slammet fra Slotsbryggen kan medføre, at Toreby Havn skal oprense igen tidligere end de ellers havde behøvet. Desuden kan forureningen have påvirket sedimentkvaliteten i Toreby Havn, hvilket vil kunne fordyre deres fremtidige oprensning, skriver Statsforvaltningen i sin afgørelse.

Ikke slut endnu

Hos Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund fastslår formand Åse Irminger, at det ikke er usædvanligt, at et sagsforløb som dette varer flere år, men understreger samtidig, at sagen endnu ikke er lukket:

- Det er jo ikke slut endnu. Der kommer stadig slam nede i havnen, men nu skal kommunen jo altså rette sig efter Statsforvaltningens afgørelse. Hvis den ikke gør det, retter vi selvfølgelig henvendelse til Statsforvaltningen igen, og ellers må det blive en politianmeldelse, siger hun.

Så vidt TV Øst.

Toreby Sejlklub: "Vi tager den med ro"

Camilla Hertz fra TV Øst henvendte sig 20. januar telefonisk til Toreby Sejlklubs webmaster, Palle Tørnqvist, for at høre, om Toreby Sejlklub er nødt til at fremskynde næste oprensning, og om hvor meget slam, vi får ind i havnen fra Slotsbryggen.

Svaret var, at formanden, Jan Krastrup er bortrejst, og at Toreby Sejlklub tager den med ro, idet vi ikke kan måle, hvor havneslammet kommer fra, og at der i princippet ikke udledes mere slam, efter at Slotsbryggen er etableret, men at det jo er udledt i større mængder periodisk fra aflejringerne i Slotsbryggens inderste bassin.

I Toreby Sejlklub har vi fra begyndelsen af udledningerne undret os over, at Guldborgsund Kommune kunne tillade sig at pumpe slam direkte ud i Guldborg Sund, mens vi måtte søge om klaptilladelse og siden bekoste en dyr oprensning med transport af slammet til den godkendte klapplads ved Kogrund, oplyste Palle Tørnqvist telefonisk til TV Øst.

 

Til sidens top