Organisation

Bestyrelse og faste udvalg

Bestyrelse

Formand:
Henrik Lundvaldt,
Gåbensevej 97,
4800 Nykøbing F.
Tlf. 30 11 16 96. 

Næstformand:
Jan Jørgensen,
Grænge Møllevej 3,
4891 Toreby L.
Tlf. 25 18 08 18.

Kasserer:
Karsten Pagh,
Ellekrattet 5, Sundby L.
4800 Nykøbing F.
Tlf. 22 28 74 03.

Sekretær:
Jørn Christensen,
Engmosevej 31,
4800 Nykøbing F.
Tlf. 24 66 35 48.

Bestyrelsesmedlemmer:
Ib Bratholm
Bukkeholmvej 3,
4892 Kettinge.
Tlf. 20 14 31 36.

Tonny Cranø,
Lolle Allé 13, Grænge.
4800 Nykøbing F.
Tlf. 40 10 94 84.

Karsten Reitz-Hansen,
Møllevej 12,
4891 Toreby L.
Tlf. 20 26 87 09.

Suppleanter:
1. suppleant:
Søren Rosenstand Petersen
Grænge Skovvej 144,
4891 Toreby L.
Tlf. 28 93 95 78. 

2. suppleant:
Carsten Nielsen.
Anholtvej 3,
4800 Nykøbing F.
Tlf. 29 89 50 76. 

E-post til bestyrelsen:
post@toreby-sejlklub.dk

E-post til Festudvalget:
festudvalg@toreby-sejlklub.dk

Udvalg

Havne- og pæleudvalg:
Formand: Henrik Lundvaldt, Tlf. 30 11 16 96
Næstformand: Tonny Cranø. Tlf. 40 10 94 84.
Karsten Pagh. Tlf. 22 28 74 03.
Jørn Christensen. Tlf. 24 66 35 48.
Flemming Hermund. Tlf. 20 91 75 13.

Pladsudvalg:
Formand: Ib Bratholm. Tlf. 20 14 31 36.
Næstformand: Karsten Reitz-Hansen. Tlf. 20 26 87 09.
Søren Rosenstand Petersen. Tlf. 28 93 95 78.

Klubhusudvalg:
Formand: Jan Jørgensen, Tlf. 25 18 08 18.
Carsten Nielsen, Tlf. 29 89 50 76.

Fest- og aktivitetsudvalg:
Senia Cranø. Tlf. 24 62 81 94.
Birthe Arleth. Tlf. 31 93 75 89.
Bente Richardt. Tlf. 40 24 18 76.
Taimi Nielsen. Tlf. 21 60 50 15. 

Kapsejladser og instruktion:
Formand: Christian Buono. Tlf. 20 58 72 80.
Jan Krogh. Tlf. 40 59 98 82.

Havnefoged:
Henrik Lundvaldt. Tlf. 30 11 16 96.

Medlemsblad og hjemmeside:
Palle Tørnqvist. Tlf. 28 83 19 45.

Bådebroer og ramslag:
Formand: Tonny Cranø, Tlf. 40 10 94 84.
Næstformand: Jørn Christensen, Tlf. 24 66 35 48.

Miljøstøvsuger:
Tonny Cranø, Tlf. 40 10 94 84.

Sikkerhedsansvarlig:
Carsten Nielsen, Tlf. 29 89 50 76.

Elektricitet, bom og mastekran:
Henrik Lundvaldt, Tlf. 30 11 16 96.

Optagning og søsætning:
Ib Bratholm. Tlf. 20. 14 31 36.

Masteskur:
Simon W. Jørgensen. Tlf. 21 80 91 65.

Turbøjer:
Jan Krogh, Henrik Heerup, Morten Petersen.

Her finder du os