Til forsiden


Forside > Nyheder

Seneste nyheder

18. september 2019

Havnemagasinet FLID & FAKTA

Oktober-nummeret af FLIDs medlemsblad er netop udkommet med masser af nyheder fra havnebranchen.

 Tryk her for at læse bladet online

5. september 2019

Tvivl om gennemsejlingen af Guldborg Sund

Arbejdsgruppe vil følge udviklingen i Femern Bælt-projektets jernbane over Frederik IX Bro


Banedanmarks illustration af den kommende Frederik IX Bro. En ny jernbanebro - med klap.

Repræsentanter fra 11 sejlklubber i Guldborgsund Kommune besluttede på et møde i Toreby Sejlklub 5. september at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal holde øje med udviklingen i opgraderingen af jernbanen mellem Nykøbing F. og Holeby til en tosporet elektrificeret bane. Et ekstra ensporet jernbanebro parallelt med den nuværende Frederik IX Bro indgår i projektet i medfør af anlægsloven for Femern Bælt forbindelsen fra 2015. Arbejdsgruppen vil endvidere søge at formå myndighederne til at holde gennemsejlingen af Guldborg Sund vedlige, så alle fritidsfartøjer kan passere over mindst 2,1 meter vand.

Baggrunden for mødet, der også havde repræsentanter fra Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, er de vedholdende forlydender om en permanent lukning af Frederik IX Bro for både over fire meter i højden, når Femern-forbindelsen ad åre tages i brug. Lolland-Falsters Folketidende har oplyst, at der internt mellem Banedanmark og Guldborgsund Kommune er udveklset ideer om en kompensation fra Banedanmark til Guldborgsund Kommune. Toreby Sejlklub erfarer fra pålidelig kilde, at kompensationen kan nå op på 90 millioner kroner, hvis kommunen accepterer en lukning af broen.

I så fald skal Folketinget vedtage en ændring af anlægsloven, der sendes i høring efter fremsættelsen af forslaget. Det er her, Guldborgsund Kommune kan få indflydelse sammen med blandt andre søfartsmyndighederne og Dansk Sejlunion.

Indtil nu har flertallet af byrådets medlemmer været tavse i debatten. Socialdemokratiet er som gruppe ene om at fastholde en uændret gennemsejling, mens Venstre vil se på kompensationens størrelse. Andre vil afvente et konkret forslag. Borgmester John Brædder har til Radio Sydhavsøerne bl. a. fortalt, at der skal "et svimlende beløb" til, hvis Frederik IX Bro skal svejses fast.

Dansk Sejlunion er aktivt gået ind i sagen for at varetage sejlernes århundredgamle hævd og for at fremme fritidssejladsens potentialer, der lige nu ligger og venter på at blive udnyttet fuldt ud i Nykøbing F. og Guldborg Sund til gavn for lokalsamfundet og befolknings-udviklingen. Samme målsætning finder man hos Danske Tursejlere, der sammenligner kvaliteterne omkring Smålandsfarvandet med Det sydfynske Øhav.

Mødet var indkaldt af kasserer Per Thomsen fra Sejl og Motorbådsklubben "Grønsund" i Stubbekøbing. "En lukning af et gennemsejlingsfarvand er ganske udansk og bør ikke være et mål for kassetænkning. Der eksisterer et stort uforløst potentiale omkring Smålandsfarvandet," sagde Per Thomsen ved indledningen af mødet.

Fra venstre: Per Thomsen, Henrik Tang, Dansk Sejlunion og Jan Krastrup, formand for Toreby Sejlklub forud for mødet.

Bådmagasinet online - kommentar til sagen - nyt vindue
minbaad.dk - kommentar til sagen - nyt vindue


Foto: Birte Tørnqvist.


3. september 2019

25 autocampere på besøg

7. etape af "Campervennernes" tur, Danmark rundt, havde Toreby Sejlklub som overnatingssted i dag.
25. autocampere ankom i løbet af dagen fra Sakskøbing Bådelaug ved Maltrup Vænge.
Klokken 17 samledes den store flok i klubhuset til fælles orientering forud for en grillaften med deltagernes egne råvarer samt en stor portion fælles pandekagedej.

Placeholder image

Turleder Knud Christoffersen (på billedet til venstre) faldt for Toreby Sejlklubs beliggenhed ved vandet, den rummelige plads og - ikke mindst - grillarrangementet, da han planlagde årets etape, Lolland-Falster og Møn.
Campervennernes formand, Finn Knudsen (Billedet til højre), oplyser, at camperne selv vælger, hvad de vil opleve undervejs mellem overnatningsstederne.
Næste stop er Stege Havn. Her venter "Det store kolde bord". Etapen slutter med en veritabel grisefest på et nedlagt landbrug i Alstrup på nordvestfalster på lørdag.


Sejlklubbernes høringssvar til Kommuneplanen

Sejlklubberne i Nykøbing afleverede 28. april et fælles høringssvar til Guldborgsund Kommunes Kommuneplanforslag 2019-2031. Hent høringssvaret her (pdf)

Til sidens top

 

Toreby Sejlklub. Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
post@toreby-sejlklub.dk

System: Adobe Dreamweaver CC.
Webredaktør: Palle Tørnqvist.