Sejlernyt


Genåbning Sankt Hans aften 

Toreby Sejlklub genåbnede med bål og brand og fuld musik Sankt Hans aften med indledende grillmad.
På Facebook skrev Anne Jørgensen: Tak til festudvalget i sejlklubben for en meget hyggelig Sct. Hans aften med mange fremmødte. Vi trængte vist alle til at mødes lidt igen, og traktementet fra slagteren i Holeby var super - vejret og musikken ved bålet var også skønt - så, en fin aften.
Vi takker også, det var så fint arrangeret og super skønt med musik til vores skønsang - Tak Jørn Bonde, skrev Karina Friis Tarp.

Foto: Carsten Oldrup.


Mobirise

Frederik IX's Bro - efterretning

 Danmark. Smålandsfarvandet. Kong Frederik IX's bro. Havbundsundersøgelser.
Detaljer
I perioden 5. juli til 16. juli 2021 udføres der havbundsundersøgelser i et område afgrænset af en linje gennem position 1) - 4).
1) 54° 45,544'N - 011° 51,773'E
2) 54° 45,497'N - 011° 51,776'E
3) 54° 45,573'N - 011° 52,051'E
4) 54° 45,586'N - 011° 52,053'E
Arbejdet udføres fra fartøjet »DYNDESPRINGEREN II« (XPD6051), som kan kontaktes på VHF kanal 16 og 08. Der anvendes dykkere.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.
163, 160. www.danskehavnelods.dk.
(Vikingeskibsmuseet 21. juni 2021. Publiceret 22. juni 2021)


Forsigtig sejlads syd for 
Frederik IX's Bro

Sten på 1,7 meter vand i kanten af sejlrenden sydvest for "Lergraven" kan føre til grundstødning, hvis man ikke holder sig midt i renden.

På Facebook (Alle os fra Toreby Sejlklub) er der rapporteret bundberøring af sejlbåd med 1,75 m. dybgang. Oplysninger i gruppen om påsejling på positionen af sejlbåd med 1,10 m. dybgang er ikke korrekte.

Bemærk, at kortplottere med "Navionics" viser 1,3 m. over den afmærkede sten. Dybden afviger fra den rapporterede bundberøring og det danske søkort.

Søfartsstyrelsens lokale vagermand har - efter anmodning fra SIG - over to dage forsøgt at lokalisere en sten omkring den angivne position uden at finde den.
Position: 54 44.649 N - 011 52.232 E (uden ansvar).Mobirise


Generalforsamling 2021

25 stemmeberettigede mødte til generalforsamlingen 15. juni. Formand Jan Krastrups bestyrelsesberetning, Kasserer Karsten Paghs regnskab, kontingent og takster (pælepladslejen stiger 1,2 procent) blev godkendt. Havnepenge hæves fra 120 til 130 kroner. Alle valg var genvalg.Mobirise


SIG anmoder om fjernelse af sten

Sejlrenden syd for Frederik IX's Bro i Nykøbing F. fremstår korrekt afmærket efter den omfattende justering af positionerne i 2020. En enkelt sten i kanten af sejlrenden sydvest for "Lergraven" kan føre til grundstødning, hvis man ikke holder sig midt i renden. SIG har anmodet Guldborgsund Kommune om at flytte/fjerne stenen,  omend det ikke er kommunens ansvar. Både sejlklubber og kommune har interesse i, at alle sejlende, gæster og lokale, kan sejle trygt gennem hele Guldborg Sund.

Position: 54 44.649 N - 011 52.232 E (uden ansvar).


Mobirise
Mobirise

Stenens position i kanten af sejlrenden.Generalforsamling 15. juni

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Toreby Sejlklub, tirsdag den 15. juni 2021 klokken 19.00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden, Jan Krastrup, Slotsporten 10, 2. tv.,4800 Nykøbing F., i hænde pr. e-post - krastrup@privat.dk - eller brev senest 25. maj 2021.
Endelig dagsorden og regnskab vil være fremlagt i klubhuset fra 7. juni 2021.
Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer af Toreby Sejlklub, indmeldt senest tre måneder forud for generalforsamlingen, og som ikke er i restance.
/Bestyrelsen.

Dagsorden - pdf.
Regnskabet er fremlagt i klubhuset.


Mobirise


Sankt Hans aften i Toreby Sejlklub

Onsdag d. 23. juni kl. 18,00. Bålet tændes kl 21,00.
Arrangementet er fortrinsvis for medlemmer grundet Covid 19.
Pølser og kartoffelsalat er forbeholdt medlemmerne.
/Bente Richardt, Festudvalget.


Mobirise


Guldborgsundtunnellen

Efterretninger for søfarende, 26. maj 2021

Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund N. Guldborgsundtunellen. Tunnelinspektion. Spærring af sejlrenden.
I perioden 1. juli - 1. september 2021 vil der blive udført dykkerinspektion af Guldborgsundtunellen. Selve arbejdet forventes at vare i 1-3 dage, hvor sejlrenden kortvarigt vil blive spærret.

54° 50,055'N - 011° 47,875'E, Guldborgsundtunellen.
Arbejdet udføres fra et fartøj der kan kontaktes på VHF kanal 16. Under den kortvarige spærring vil der blive benyttet afviserfartøj.


MobiriseSkal du besøge en af øerne?


TEST PÅ DE SMÅ ØER - 19. maj 2021
På følgende øer er der muligt at få foretaget en test i dag:
Agersø, Omø, Sejerø, Orø, Fejø, Femø, Fur, Anholt, Tunø, Endelave, Avernakø.
Derudover er Region Syd i gang med at oprette teststeder på øerne i det sydfynske øhav og på Mandø.
Kilde: Sammenslutningen af Danske Småøer.


Mobirise

Ø-havnenyt 2021

Som noget ganske nyt modtager I i år dette lille nyhedsbrev fra tre af Smålandshavets prægtige øer – Askø, Fejø og Femø
Vi vil rigtig gerne have besøg, - havnene og alle deres faciliteter er åbne og vi håber I som sejlere vil føle jer velkomne. Mobirise

Søsætninger

17. og 18. april 2021
Foto: Palle Tørnqvist

Foto: Palle Tørnqvist

Foto: Palle Tørnqvist

Foto: Palle Tørnqvist
Dansk Sejlunion, Corona - åbner i nyt vindue.

FLID's Corona-anbefalinger:

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:
Forsamles så få som muligt.
Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
 
AKTUELT VEDR. BAD OG TOILETTER
Det er fortsat muligt at holde bad- og toiletfaciliteter åbent. Men under visse restriktioner:

Det skal sikres, at der ved lokalerne opsættes. informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. 
At der er vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende.

Mobirise
Guldborgsund Baltic Race

Fra i dag - 15. marts - kan alle interesserede sejlere melde sig til "Guldborgsund Baltic Race", der afvikles fra 26. - 28. august 2021 med start i Nykøbing F.
Mobirise


Sejlklubber sikrer kapsejlads fra Nykøbing F.

Da kapsejladsen Vegvisir Race med start fra Nykøbing Falster for nogle måneder siden blev aflyst, gik de fem sejlklubber, som stod bag størstedelen af det praktiske og den sejladsmæssige del af arbejdet, sammen for sikre, at man også i år kunne tilbyde en spændende sejlads for single- og doublehand både. Arbejdet lykkedes, og 26.-28. august sejles Guldborgsund Baltic Race for første gang med start i Nykøbing.
– Vi er gået ind i dette, fordi der er en efterspørgsel på den type sejladser, forklarer Carl Erik Juel Hansen, der er formand for Sejlforeningen Vikingen og med i styregruppen bag kapsejladsen. – Blandt andet arbejdes der på at få dem med på det olympiske program i 2024.
– Klubberne imellem har vi haft et super godt samarbejde, og det vil vi gerne fortsætte. Samtidig med at vi - med Guldborgsund Baltic Race - kan være med til at markedsføre Guldborgsund Kommune med vores mange skønne områder, siger Carl Erik Juel Hansen.

Som navnet antyder skal sejlerne omkring Østersøen – det gælder to af de tre ruter. Distancerne bliver på 85 til 225 sømil. For alle ruter gælder det, at sejlerne skal runde et mærke i havnen i Stubbekøbing og derudover skal Østersøsejlerne runde et mærke ved Nysted, så publikum kan følge sejladsen på tæt hold.
Styregruppen bag sejladsen har haft en nær kontakt med Svendborg Amatør Sejlklub, der står bag den meget populære sejlads SILVERRUDDER, hvor singlesejlere skal rundt om Fyn. 
– Vi har drøftet muligheden for, at vores sejlads bliver omtalt på SILVERRUDDER’s digitale platforme, og tilbyder SILVERRUDDER-sejlere, der vil deltage i vores sejlads, at de kan ligge gratis hos os mellem de to sejladser, fortæller Carl Erik Juel Hansen.
Tilmelding til Guldborgsund Baltic Race sker på hjemmesiden www.guldborgsund-baltic-race.dk.
Deltagergebyret er 500 kroner for singlesejlere og 600 kroner for doublesejlere som en introduktionspris. Og deltagerne får deres penge tilbage, hvis kapsejladsen bliver aflyst. 

Toreby Sejlklub har sagt ja til at være med i arrangementet og derudover er det Sejl og Motorbådsklubben Grønsund, Nysted Sejlklub, Guldborgland Bådelaug, Sejlforeningen Vikingen og Bådklubben Guldborgsund, der står bag sejladsen i tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune.
Mobirise


Begrænset åbning af Frederik IX's Bro

2. marts 2021:

Broklappen på Frederik IX's Bro vil i perioden fra 9. til 31. august kun blive åbnet i weekenderne, og her vil der kun blive tale om fire åbninger i døgnet mellem klokken syv morgen og 20 aften.
Fra 1. september og frem til midten af december vil broen være helt lukket for gennemsejlinger, oplyser Folketidende. Det er Banedanmarks sporarbejder og nyt signalsystem, der er den forudsete årsag.
MobiriseALLE ARRANGEMENTER ER AFLYST INDTIL VIDERE.

Standernedhaling 2020

Standernedhalingen samlede 11 deltagere søndag den 25. oktober, velsagtens det laveste i mange år. Covid 19 afholdt mange fra at deltage, selvom forsamlingsforbuddet først skærpes 26. oktober.
Formand Jan Krastrup omtalte netop Covid 19 som dominerende for den nu afsluttede sejlersæson. 
"Covid – 19 har bl.a. betydet, at vi har måtte aflyse næsten alle planlagte arrangementer her i Toreby Sejlklub i løbet af sommeren.
Det betød bl.a. at vi i år ikke gennemførte den planlagte pinsetur til Sakskøbing.
Det traditionelle Sankt Hans arrangement og flere af de andre populære arrangementer måtte vi desværre også aflyse.
Det har været frustrerende for os alle, og ikke mindst vores Festudvalg, som hele tiden har været klar til at sætte i gang, når myndighederne tillod dette.
Det ser desværre ikke ud til, at der lige foreløbig bliver slækket på de restriktioner, som myndighederne har iværksat.
Tværtimod – fra i morgen ændres reglerne for forsamlinger, således at man kun må være 10 personer samlet i stedet for 50, som det er i dag", sagde Jan Krastrup blandt andet.
Også en glædelig begivenhed fandt sted i sommeren 2020:
"Meddelelsen om, at et flertal af forligspartierne bag anlægsloven for Femern-forbindelsen havde besluttet, at vores bro i fremtiden skulle bevares som en klapbro, modtog vi den 17. Juni .
I hast blev der (18. juni) arrangeret en lille happening på broen, hvor mange sejlere benyttede lejligheden til at sejle igennem broen ved de to sene åbninger den aften.
Loko-føreren på et af de tog, der passerede broen mellem de to åbninger truttede et par gange i hornet og vinkede til os, der opholdt sig på broen. Det var en fantastisk dag for os sejlere".  
"Vi har fået en del nye medlemmer, og igen vil jeg byde alle nye hjertelig velkommen her i sejlklubben.
Jeg håber, at alle nye hurtigt finder sig til rette, og at rigtig mange af vores nye medlemmer bliver en del af det sociale samvær, som vi altid har sat i højsædet, og som vi håber vender tilbage i fuld omfang, når hele verden er ovre denne Corona krise". 
Hent hele formandens tale - pdf


Optagninger 2020


Første optagninger 3. og 4. oktober forløb efter planen - trods lørdagens kraftige blæst.

Mobirise

Anmodoka hænger over tagene.

Mobirise

Seje padlere i modvind.

Mobirise

Circe sættes på plads.


Optagninger 2020


Lørdag formiddags optagninger, 24. oktober.

Mobirise

God afstand mellem tilskuerne.

Mobirise

I kø ved kajen.

Mobirise

Finn Jørgensens Chianti er solgt.


Ny søkort-rettelse og nye positioner
syd for Frederik IX's Bro.


26. august 2020:

Søfartsstyrelsen har i uge 34 og 35 udsendt Efterretninger for Søfarende med en række flyttede sømærker i sejlrenden mellem Frederik IX's Bro og Normands Sand.
Hent seneste søkortrettelse - pdf i nyt vindue
PDF-oversigt - positioner i nyt vindue

Et godt råd:
Med søkortrettelsen og den røde stage, som er anbragt ved en position, hvor lavere dybde er målt, bør afmærkninger og dybder være i overensstemmelse med statens forpligtelser. Men dermed behøver de elektroniske søkort ikke at være ført á jour. Sejl derfor efter de udlagte mærker og ikke slavisk efter kortplotter/tablet/smartphone. Og hold dig så vidt muligt midt i renden.

20. juli 2020:

folketidende.dk:
Flere både er grundstødt
i Guldborg Sund i juli

17. juli 2020:

Søfartsstyrelsen vil forebygge
grundstødninger i Guldborg Sund

Sommerens grundstødninger i Guldborg Sund syd for Frederik IX's Bro får omgående konsekvenser, idet Søfartsstyrelsen allerede i den kommende uge vil foretage en inspektion af sejlrenden.

SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune gjorde 15. juli Søfartsstyrelsen opmærksom på, at en navigationsadvarsel meldte lavere dybder i sejlrenden, og at flere både var stødt på grund, på trods af søkortrettelsen fra 26. juni 2020, hvorefter renden skulle være korrekt afmærket med mindst 2,1 meter vand. Søfartsstyrelsen fik oplyst positioner for grundstødninger fra blandt andre brofoged Jørn Hansen.

Ulla Bjørndal Møller, sektionschef, operationer, Søfartsstyrelsen, oplyser: 
”Sidste fælles myndighedsmøde omkring Guldborgsund var den 3. juli 2020. I næste uge (fra 20. juli) foretages inspektion af sejlrenden af Søfartsstyrelsen i samarbejde med den lokale vagermand, hvor al afmærkning gennemgås og vurderes jævnfør Kystdirektoratets opmålinger af og anbefalinger for området i januar 2020, under hensyntagen til de faktiske lokale forhold i området, herunder de indkomne indberetninger”. 


Søkortrettelse genskaber ubrudt
sejlrende syd for Frederik IX's Bro.


Herover ses søkortrettelsen fra 2016 til venstre og rettelsen fra 26. juni 2020 til højre.
Efter mange års usikkerhed om sejlrenden syd for Frederik IX’s Bro har Søfartsstyrelsen
udsendt Geodatastyrelsens søkortrettelse for et udsnit af sejlrenden mellem Strandby og Hasselø. Med denne rettelse er hele sejlrenden syd for Frederik IX’s Bro afmærket med mindst 2,1 meter vand.

Rettelsen er sket på foranledning af SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, som i november 2019 anmodede Geodatastyrelsen om en forklaring på, at søkortet i 2016 blev rettet med en afbrudt sejlende og en sten midt i renden. Siden har SIG anmodet om aktindsigt, og senest har Geodatastyrelsen beklaget og undskyldt den mangelfulde kommunikation om afmærkning af sejlrenden.

Geodatastyrelsen har sendt SIG en udtømmende forklaring på omstændighederne omkring afmærkning af den sydlige sejlrende, og har inviteret SIG til møde om sagen med Søfartsstyrelsen, Kystdirektoratet og Geodatastyrelsen sidst på sommeren. SIG vil snarest informere tyske sejlere om rettelsen.


folketidende.dk 29. juni:
Større interesse for sejlads


Folketidende 19. juni:
Sejlere fejrede broklappen


Folketidende 11. juni:
Lystsejlere krydse grænsen

Corona-resumé:

Jan Krastrup: Toreby Sejlklub har indrettet sig efter de nationale retningslinjer med opsat skiltning og rigeligt med håndsprit både til hænder og til at tørre ting af med.
- Vi oplever, at vores medlemmer sagtens kan håndtere situationen. Alle er gode til at respektere reglerne, opføre sig fornuftigt, og tage hensyn. Og vi byder selvfølgelig eventuelle gæstesejlere velkommen, siger Jan Krastrup.


KONTAKTLISTEN 2020:
Listen kan hentes fra Medlemssiden

Til venstre: En lukket Femø havn i maj 2020.

Nyt overvågningssystem installeret, 28.-29. april:

Mobirise

Nærbillede af vores nye video-overvågning.

Foto: Jan Krastrup.

Mobirise

Dansk Alarm Sikring.

Foto: Jan Krastrup.

Mobirise

Alarm over fiskerne.

Foto: Jan Krastrup.

Mastekranen blev rejst 25. april:

Mobirise

Mastekfranen rejses 25. april

Forud for søsætningerne blev den forlængede mastekran rejst af Stubbekøbing Maskinværksteds kran.

Mobirise

Hans Lund, Torsten Gansager og Henrik Lundvaldt

Den lange hund, Åge, følger arbejdet sammen med Tonny Cranø, som holder i hundesnoren.

Mobirise

Hans, Henrik og Karsten Reitz

Mastekranen er sat på¨plads. 

De første både er parat:

Mobirise

Første båd i vandet:
Ib Bratholms "Frøns".

Mobirise

Afstand:
John Holstebro alene på "Isabel"

Mobirise

Masterne er tidligt ude i år.

Søsætninger 25. april:

Mobirise

Sidste tur mod vandet.

Foto: Jan Krastrup.

Mobirise

På plads ved A-broen.

Foto: Jan Krastrup.

Mobirise

Albin Vega.

Foto: Jan Krastrup.

 Billeder fra Facebook:

Mobirise

"Le Peintre".

Torben Ejlersen.

Mobirise

"Petrine".

Karin Ellekjær og  Thomas Blomberg.

Mobirise

"Circe".

Birthe og Jørgen Arleth.Standerhejsning 18. april:

Mobirise

Standerhejsning 18. april

Flemming Hermund og Finn Jørgensen gør klubstanderen parat.

Mobirise

God afstand mellem de få deltagere

Efterfølgende bød klubben på en øl, som de få fremmødte nød med stor indbyrdes afstand i det fri.

Mobirise

Formand Jan Krastrup: 

Trods den anderledes hverdag håber jeg, at vi får en fantastisk sejlsæson

Før musen over billederne.

CORONA

Dansk Sejlunions seneste forholdsregler - link

Pinseturen er aflyst.

Vild med Vand-sekretariatet: Havnens Dag er aflyst.

Toreby Sejlklubs forholdsregler, 7. april:

Som følge af regeringsbeslutning er Toreby Sejlklub delvist lukket ned.

Alle fælles arrangementer med flere end 10 deltagere er udsat.

Leje af klubhus til brug for flere end 10 deltagere kan ikke finde sted.

Klubhuset vil være aflåst, også efter 1. april. Medlemmer med nøgle skal låse efter sig, og flere end 10 må ikke opholde sig indendørs.
Hent forholdsreglerne som pdf

Toreby Sejlklubs ordinære generalforsamling

Bestyrelsen fortsætter uændret efter et godt år

- At vi har så mange medlemmer, som frivilligt lægger mange arbejdstimer i klubben, betyder at det hele i klubben altid ser indbydende ud, sagde formanden, Jan Krastrup blandt andet i bestyrelsens beretning for 2019.
- Det er til stor glæde for os medlemmer, der næsten dagligt færdes i klubben, men det er også til glæde for vores mange gæster, der hvert år vælger at lægge deres vej forbi Toreby Sejlklub, sagde Jan Krastrup.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt og fortsætter uændret, ligesom revisorer og suppleanter. Regnskabet præsenteredes af kasserer Karsten Pagh. Det blev godkendt af generalforsamlingen.

Referatet fra generalforsamlingen kan hentes fra "medlemmernes side".

Hent hele beretningen

Appel til politikere:
Bevar Guldborg Sund

Pressemeddelelse fra SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune


Pressemeddelelse 6. februar

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune med ca. 1600 medlemmer forsøger i disse uger få politikerne på Christiansborg i tale for at forhindre Sund og Bælt i at lemlæste det maritime miljø omkring Lolland, Falster og Sydsjælland og ramme sejlklubber og havne økonomisk ved at foreslå Frederik IX's Bro i Nykøbing F. som en fast bro med spærring for gennemsejling af Guldborg Sund til følge.

Ifølge Anlægsloven om Femern-forbindelsen fra 2015 skal et ekstra jernbanespor ved Frederik IX's Bro udføres som en klapbro, men det mener Sund & Bælt er for risikabelt i forhold til togenes sikre passage. Broen skal svejses fast, før Femern-forbindelsen tages i brug, foreslår man i et beslutningsnotat, som er på vej til transportminister Benny Engelbrecht.

Sejlklubberne har fået bevilget foretræde for Folketingets Transportudvalg 18. februar, og 25. februar mødes arbejdsgruppen med lokalt valgte folketingsmedlemmer på Christiansborg. Gruppen holdt allerede 3. februar et møde med folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen i Nysted, som kunne give gode råd.

”Vi kan ikke forstå, at Anlægsloven her i 11. time ikke kan efterleves, fordi Banedanmark er sakket så meget agterud, at signalsystemet ikke kan leve op til udviklingen på togtrafikkens område. Helt uforståeligt og ansvarsløst forekommer det os, at Banedanmark ikke på forhånd sikrede sig, at kørestrømmen kunne fungere på en klapbro, da Anlægsloven blev skrevet. Dermed svigtede Banedanmark efter vores opfattelse arbejdsgiveren, Sund & Bælt/Femern Landanlægs tillid. Og samtidig førte man forligskredsen – folketingsflertallet - bag Anlægsloven om Femern-forbindelsen bag lyset.

Femern-forbindelsen forbindes af mange på Lolland-Falster med vækst, tilflytning og nye arbejdspladser. Den opfattelse kan hurtigt skifte til frustration over støjgener, begrænset udvikling af havneområdet i Nykøbing F. og ikke mindst spærring af et af Danmarks smukke gennemsejlingsfarvande, såfremt forligskredsen bag Anlægsloven lader sig besnære af Sund & Bælts argumentation.”

Palle Tørnqvist,
talsmand for ”SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune”.

Opmåling i gang

Søværnets hurtige opmålingsfartøj har målt dybder syd for Frederik IX's Bro. Illiustration: Søværnet, Faaborg.

Dialog med Geodatastyrelsen.

I 2014 var det omsider lykkedes at få uddybet og afmærket den sydlige rende i overensstemmelse med standarden for særlige gennemsejlingsfarvande. Men i december 2016 udsendte Geodatastyrelsen en søkortrettelse, som siden har plaget sejlere og sejlklubber med angivelsen af en sten tæt på sejlrenden på 1,3 meter vand mellem Strandby og Hasselø.

Sejlklubberne, SIG's henvendelse til Geodatastyrelsen 10. november 2019:
På digitale søkort - for eksempel "Krak til søs" - over Guldborg Sund angives lave dybder (1,3 m) vest for Hasselø, WGS84 54.44.40.6N - 11.52.15.4E.
Lokale sejlere oplyser, at der er mindst 2,1 meter vand i hele sejlrenden syd for Frederik IX's Bro i Nykøbing F. Søgræs kan påvirke ekkoloddet.
I kort 163 fra 2014 svarer kortet over det sydlige løb til sejlernes erfaringer og målinger.
Hvad er årsagen til, at søkortet er ændret siden 2014?
Udskift af artikel i Lolland-Falsters Folketidende 13. oktober 2014 samt scannet udsnit af søkort 163 fra 2014 vedhæftes.

Geodatastyrelsens svar til Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, 28. november 2019:
For at Søkortkontoret i Geodatastyrelsen kan give dig et fyldestgørende svar, må vi først foretage en grundig undersøgelse af tidligere sager og søopmålinger. Det er muligvis også nødvendigt, at vi kontakter de øvrige maritime myndigheder (Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet) for at høre til deres erindringer om hændelsesforløbet tilbage i 2014.
Vi foretager gerne disse undersøgelser, men vi håber på din forståelse af, at det kan tage lidt tid, før du modtager et fyldestgørende svar.

Søopmåling i gang i januar 2020
Koordinator i SIG, Per Thomsen fik 21. januar underretning om tilstedeværelsen af Søværnets "Beam" opmålingsfartøj i området mellem Strandby og Hasselø. Her opererede fartøjet 21. og 22. januar.

Mobirise

Søopmåling, januar 2020

Mobirise

Udsnit af kort 163 fra 2014

Mobirise

Udsnit af kort 163 fra 2016

Sund & Bælt sår tvivl
om gennemsejlingen

Et godstog passerer Frederik IX Bro - med klap.
Illustration: Banedanmark.

Seneste nyt om gennemsejlingen
af Guldborg Sund: SIG' s hjemmeside

22. januar oplyser folketidende.dk, at Sund & Bælt også undersøger en tunnelløsning tillige med bevarelse af klapbroen. Helst ser Sund & Bælt Frederik IX's Bro som en fast bro af hensyn til togsikkerheden. Afgørelsen træffes af forligskredsen bag Anlægsloven. TV Øst fremhæver, at klapbroen og en tunnel er i spil udover den faste bro.

Link: folketidende.dk 22. januar

Link: TV Øst 22.januar

Lolland-Falsters Folketidende, 20. december:

Bekymret formand for Toreby Sejlklub:
Det sidste, vi hørte til sagen, var, at Banedanmark ikke havde en plan om en fast bro, og lokalpolitikerne var også imod, så vi troede, den var begravet, må jeg indrømme. Så det kommer som en rigtig dårlig julegave, fortæller Jan Krastrup, formand for Toreby Sejlklub.
Får Sund & Bælt sin vilje, vil det, ifølge formanden for Toreby Sejlklub i sidste ende måske betyde foreningens død.
- Det vil smadre alt sejlerliv i Guldborgsund. Vi ligger lige nord for broen, og alle både over fire meter kan ikke komme sydpå længere. En tur til Tyskland bliver mere end dobbelt så lang fra vores sejlklub. Alle de tyske sejlere kommer til at sejle til andre steder i Danmark. Det vil jo også smadre os fritidssejleres muligheder fuldstændig. Mange vil simpelthen opgive at sejle. Det er jeg sikker på, siger Jan Krastrup.

Guldborgsund Kommune meddeler:
Sund & Bælt vil gøre Frederik IX’s bro til fast bro
19.12.2019 11:16:54 | Guldborgsund Kommune
I et brev til Guldborgsund Kommune lægger Sund & Bælt op til at ændre planerne om at etablere en klapbro, når jernbanebroen på Frederik IX’s bro skal udvides med et ekstra spor. I stedet skal det være en fast bro. Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune, er dybt skuffet.
I forbindelse med Femernforbindelsen og den øgede internationale togtrafik skal der etableres yderligere et jernbanespor på Frederik IX’s bro i Nykøbing, hvor der i dag kun er ét spor.
Udgangspunktet har hele tiden været, at det skulle være en klapbro ligesom i dag, så sejlbåde fortsat kunne komme igennem. Nu har Sund & Bælt så orienteret Guldborgsund Kommune om, at man vil ændre koncept og i stedet gå efter en fast bro over sundet ved Nykøbing Falster. Det betyder, at skibe, der kommer sydfra, med højder over fire meter ikke kan komme igennem. De skal sejle nord om Lolland eller Falster for at komme til Nykøbing og omvendt.
”Jeg kan sagtens forstå, at det er nemmere for dem, hvis broen bare er fast, men jeg forstår ikke, hvordan de kan se bort fra de konsekvenser, det har for Nykøbing by, vores sejlturisme og vores kommunes udviklingsplaner,” siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.
Sund & Bælt skriver i sit brev til Guldborgsund Kommune, at de skal være sikre på, at jernbanetrafikken ikke forstyrres, da broen er en del af en international jernbanekorridor. Derfor går de efter at etablere en fast bro.
Forventningen hos Sund & Bælt er, at en klapbro alligevel vil ende med at skulle holdes permanent sænket på grund af lange godstog og højhastighedspassagertog, der har en lang bremselængde. De fremhæver samtidig, at det vil give flere støjgener at have en permanent sænket klapbro end en fast bro.
”Jeg har tidligere sagt, at jeg er imod en fast bro og ønsker en klapbro i Nykøbing. Det er fortsat min klare holdning. Det skyldes dels hensynet til vores lokale sejlere og vores sejlturisme, og så skyldes det, at vi har store planer for udviklingen på vores havn i Nykøbing, som vi tog initiativ til med kommuneplanen. Derfor er denne melding fra Sund & Bælt meget ærgerlig,” siger John Brædder.
Borgmesteren kræver nu en dialog med Sund & Bælt og Banedanmark om beslutningen.
”Førsteprioriteten vil være at få beslutningen ændret. Vi er nødt til at få at vide, hvad parterne ser af muligheder, så vi fortsat kan sikre en stærk by- og havneudvikling og gode forhold for vores sejlere - både lokale og turister,” fastslår John Brædder.
Link til seneste medienyheder:

Lolland-Falsters Folketidende, Sejlere vil acceptere færre åbninger . . .

Transport- og Boligministeriet oplyste så sent som den 9. december 2019 pr. e-post til Sejlklubberne I Guldborgsund Kommune, at der ikke aktuelt er planer om at fremsætte forslag til lov om ændringer af anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg. Dokumentation.

3. september gæstede 25 medlemmer af "Campervennerne" toreby Sejlklub
.
Flere gæster i Toreby Sejlklub
"Det er glædeligt, at især antallet af gæstesejlere er i stigning", siger formand Jan Krastrup efter sammentællingen af årets gæster i havnen. Stigningen sker efter nogle år med et faldende antal gæstesejlere og afspejler den generelle tendens inden for fritidssejladsen herhjemme.

Antallet af gæstesejlere er steget fra 69 i 2018 til 96 i år.

Autocamperne dominerer Toreby Sejlklubs "gæsteliste" med 484 i år mod 447 i 2018.

Hent oversigten 2014 - 2019 som pdf (nyt vindue).

Banedanmarks illustration af den nye jernbanebro med klap.

25. november:
Ro om Frederik IX Bro og Femern-forbindelsen

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune har været bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fire meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028. I samarbejde med Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne er det lykkedes at få slået fast, at der er ikke i kommunen eller i Banedanmark er planer om at søge Frederik IX Bro svejset fast. Regeringens lovprogram for denne folketingssamling indeholder ikke ændringsforslag til anlægsloven om Femern-forbindelsen.

Nu gælder det sejlrenden syd for Frederik IX Bro, oplyser arbejdsgruppen.
Sejlrenden skal være mindst 2,1 meter dyb. Det fremgår ikke af søkortet. Arbejdsgruppen vil søge at få dybder og søkort ført á jour i overensstemmelse med Guldborg Sunds status som nationalt gennemsejlingsfarvand.
Der er rettet skriftlig henvendelse til Geodatastyrelsen med spørgsmålet, hvad der ligger til grund for en søkortrettelse fra 16. december 2016. Her ændredes sejlrenden mellem Strandby og Hasselø fra at være 2,1 meter dyb til 1,3 meter med en sten, placeret lige i kanten af den afmærkede rende.

Arkivbillede.

Standernedhaling, 27. oktober
"Vi skal alle være meget taknemmelige for, at vi har denne gruppe af medlemmer, som år efter år er parate til at bruge rigtig mange timer på, at vi kan få vores både sikkert på land og tilbage i vandet igen til foråret", sagde Toreby Sejlklubs formand, Jan Krastrup, da standeren blev halet ned som afslutning på sejlsæson 2019.

Hent hele talen - pdf.

Vindeby vindmøllepark. Arkivfoto

Dansk Sejlunion, 3. oktober 2019:
Fælles kamp for fri og sikker sejlads
Dansk Sejlunion, FLID og Danske Tursejlere samler kræfterne i et nyt Havforum-udvalg. Formålet er at sikre sejlernes interesser i en tid, hvor stadig flere aktører etablerer sig i de indre farvande.
Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem den kommercielle udnyttelse af havarealet og den frie og sikre adgang for fritidssejlerne i Danmark?
I takt med, at der etableres flere og flere vindmølleparker, placering af havdambrug og andre produktionsanlæg (tangplantager, muslingefarme etc.), reduceret afmærkning af sejlads render, frygt for brolukninger m.v. øges behovet for dialog mellem de mange interessenter og brugere af søterritoriet.
Derfor har de tre organisationer Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Danske Tursejlere nedsat et Havforum-udvalg, som vil fokusere på disse udfordringer.
Tilsammen repræsenterer de tre organisationer mere end 70.000 sejlerfamilier og ca. 300 lystbådehavne Danmark.

Dialog med myndigheder
”Vi ønsker en dialog med de respektive myndigheder, således vi fremadrettet kan sikre den frie adgang til de indre danske farvande for alle fritidssejlere” siger Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion.
Ifølge direktør i FLID, Jesper Højenvang, handler det om at bevare adgangen til de naturskønne sejladsområder - til gavn for både danske sejlere og for udenlandske gæstesejlere.
"Havnenes og kommunernes økonomi påvirkes positivt af sejlernes anløb, som risikerer at blive reduceret, hvis vi ikke har disse muligheder,” siger Jesper Højenvang.

Sikker sejlads
"Ligeledes ønsker vi sikker sejlads” siger Leif Nielsen fra Danske Tursejlere - og uddyber:
”Vi ser flere og flere eksempler på reduktion i antallet af farvandsafmærkninger, hvor der ikke længere er erhvervssejlads samt mangelfulde afmærkninger af bl.a. havdambrug og specielt ved natsejlads øges risikoen for ulykker.”
Ligeledes vækker det bekymring i Havforum-organisationerne, at de rekreative interesser p.t. ikke er nævnt i det foreløbige udkast til Havplaner for de indre danske farvande.
Havplanerne skal forelægges EU i foråret 2021, og indtil nu er der kun beskrevet erhvervsinteresser og økonomisk vækst for disse.

PRESSEMEDDELELSE: 25. september 2019
10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune nedsatte 24. september 2019 en fælles arbejdsgruppe for at fremme sejlerturismen omkring kommunens havne, herunder Guldborg Sund og muligheden for uhindret og fri gennemsejling.
Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben "Grønsund", blev valgt til koordinator af gruppens aktiviteter, mens Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, blev valgt som gruppens talsmand.
Arbejdsgruppens første opgave bliver at formå Geodatastyrelsen til at føre søkortene á jour, således at angivelsen af dybderne i sejlrenden syd for Frederik IX Bro i Nykøbing F. svarer til de reelle, målte dybder på mindst 2,1 meter.
”Der er masser af vand hele vejen op gennem Guldborg Sund”, siger Jesper Walli Pedersen, formand for Nysted Sejlklub. Han har for nylig sejlet hele strækningen igennem med sin kølbåd, uden problemer.
Som et af Danmarks smukkeste gennemsejlingsfarvande forener Guldborg Sund ikke alene Guldborgsund Kommune men hele den voksende sejlerturisme omkring Smålandsfarvandet og Østersøens tyske havne.
Sejlklubberne er derfor bekymrede over de vedholdende forlydender om en mulig lukning af Frederik IX Bro for både over fire meter, når Femern-forbindelsen med en ny jernbanebro tages i brug i 2028. I samarbejde med Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark ønsker arbejdsgruppen klar besked om planerne for den nye jernbanebro, der har Banedanmark som bygherre.
”Vi er indtil videre fortrøstningsfulde, idet anlægsloven for Femern-forbindelsen inderholder en jernbanebro med klap syd for den nuværende vej- og jernbanebro”, siger Palle Tørnqvist. ”Men en lov kan ændres af Folketingets fertal. Derfor er det vigtigt for sejlklubberne og havnene, turismen til lands og til vands, og de udviklingsmuligheder, et levende maritimt miljø giver for bl.a. øget bosætning i kommunen, at der omsider skabes ro omkring den fri gennemsejling af Guldborg Sund”.

"Albert Johannes" passerer Frederik IX Bro- (Arkivbillede).

Fra venstre: Per Thomsen, "Grønsund", Henrik Tang, Dansk Sejlunion og Jan Krastrup, formand for Toreby Sejlklub forud for mødet.

Fælles fodslag i sejlklubberne

Repræsentanter fra 11 sejlklubber i Guldborgsund Kommune besluttede på et møde i Toreby Sejlklub 5. september at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal holde øje med udviklingen i opgraderingen af jernbanen mellem Nykøbing F. og Holeby til en tosporet elektrificeret bane. Et ekstra ensporet jernbanebro parallelt med den nuværende Frederik IX Bro indgår i projektet i medfør af anlægsloven for Femern Bælt forbindelsen fra 2015. Arbejdsgruppen vil endvidere søge at formå myndighederne til at holde gennemsejlingen af Guldborg Sund vedlige, så alle fritidsfartøjer kan passere over mindst 2,1 meter vand.

Baggrunden for mødet, der også havde repræsentanter fra Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, er de vedholdende forlydender om en permanent lukning af Frederik IX Bro for både over fire meter i højden, når Femern-forbindelsen ad åre tages i brug. Lolland-Falsters Folketidende har oplyst, at der internt mellem Banedanmark og Guldborgsund Kommune er udveklset ideer om en kompensation fra Banedanmark til Guldborgsund Kommune. Toreby Sejlklub erfarer fra pålidelig kilde, at kompensationen kan nå op på 90 millioner kroner, hvis kommunen accepterer en lukning af broen.

I så fald skal Folketinget vedtage en ændring af anlægsloven, der sendes i høring efter fremsættelsen af forslaget. Det er her, Guldborgsund Kommune kan få indflydelse sammen med blandt andre søfartsmyndighederne og Dansk Sejlunion.

Indtil nu har flertallet af byrådets medlemmer været tavse i debatten. Socialdemokratiet er som gruppe ene om at fastholde en uændret gennemsejling, mens Venstre vil se på kompensationens størrelse. Andre vil afvente et konkret forslag. Borgmester John Brædder har til Radio Sydhavsøerne bl. a. fortalt, at der skal "et svimlende beløb" til, hvis Frederik IX Bro skal svejses fast.

Dansk Sejlunion er aktivt gået ind i sagen for at varetage sejlernes århundredgamle hævd og for at fremme fritidssejladsens potentialer, der lige nu ligger og venter på at blive udnyttet fuldt ud i Nykøbing F. og Guldborg Sund til gavn for lokalsamfundet og befolknings-udviklingen. Samme målsætning finder man hos Danske Tursejlere, der sammenligner kvaliteterne omkring Smålandsfarvandet med Det sydfynske Øhav.

Mødet var indkaldt af kasserer Per Thomsen fra Sejl og Motorbådsklubben "Grønsund" i Stubbekøbing. "En lukning af et gennemsejlingsfarvand er ganske udansk og bør ikke være et mål for kassetænkning. Der eksisterer et stort uforløst potentiale omkring Smålandsfarvandet," sagde Per Thomsen ved indledningen af mødet.

Fra mødet 5. september.

3. september:
25 autocampere på besøg

7. etape af "Campervennernes" tur, Danmark rundt, havde Toreby Sejlklub som overnatingssted i dag. 25. autocampere ankom i løbet af dagen fra Sakskøbing Bådelaug ved Maltrup Vænge.
Klokken 17 samledes den store flok i klubhuset til fælles orientering forud for en grillaften med deltagernes egne råvarer samt en stor portion fælles pandekagedej.
Turleder Knud Christoffersen (på billedet til venstre) faldt for Toreby Sejlklubs beliggenhed ved vandet, den rummelige plads og - ikke mindst - grillarrangementet, da han planlagde årets etape, Lolland-Falster og Møn.
Campervennernes formand, Finn Knudsen (Billedet til højre), oplyser, at camperne selv vælger, hvad de vil opleve undervejs mellem overnatningsstederne.
Næste stop er Stege Havn. Her venter "Det store kolde bord". Etapen slutter med en veritabel grisefest på et nedlagt landbrug i Alstrup på nordvestfalster på lørdag.


Sejlklubbernes høringssvar til Kommuneplanen
Sejlklubberne i Nykøbing afleverede 28. april et fælles høringssvar til Guldborgsund Kommunes Kommuneplanforslag 2019-2031. Hent høringssvaret her (pdf)

Illustration:
Philip Rasmussen,
By & Landskab.

Her finder du os

Web: Palle Tørnqvist

© 2025 Mobirise - All Rights Reserved