Om Toreby Sejlklub

CVR:  30791487

Kort fortalt om Toreby Sejlklub

Toreby Sejlklub er anlagt på den tidligere jernbanedæmning, som fra Lolland rakte ud i Guldborg Sund til jernbanebroen mod Falster. Med Fugleflugtslinien anlagdes Frederik IX Bro, og den gamle bro blev fjernet. Nu har Toreby Sejlklub glæde af det opfyldte areal ved dæmningen. 

Vi har ca. 130 medlemmer og omkring 90 både i havnen. Klubhuset rummer toiletter og bad samt køkken og en stor opholdsstue med skydedøre til terassen mod havnen. Grill, borde og bænke, masteskur og affaldsgård findes på pladsen. Klubbens fritidsfiskere har indrettet klubhus vestligst på pladsen, hvor vi også har opført en række redskabsskure, som medlemmerne kan leje.

Havnen med tre bådebroer og en jollebro administreres af Toreby Sejlklub siden vi i 2002 overtog opgaven fra kommunen. Der er to meter vand i bassinerne, men lidt lavere vandstande ved de inderste pælepladser.
Toreby Sejlklub drives næsten udelukkende ved frivillig indsats fra medlemmerne: I bestyrelsen, de faste udvalg og i arbejdsgrupperne, som medlemmer med arbejdspligt kan melde sig til, efter tid og lyst.
Vi overholder Databeskyttelsesreglerne, hvorefter medlemslisten med e-post, adresser, fødselsdato mm. behandles fortroligt.
Læs regler for foreninger
Lov om databeskyttelse.  Link til Retsinformation

Her finder du os