Frivillige opgaver i Toreby Sejlklub

Oversigt: Jan Krogh.

Du kan melde dig på et arbejdshold hos Jan Krogh personligt eller pr. e- post: skibeholt@gmail.com  - Telefon: 40599882.
Oversigten over opgaver kan hentes HER

Frivillighedsopgaver i Toreby Sejlklub 2023:

Såfremt man ikke betaler ”arbejdsgebyr” som en del af kontingentet, stiller man sig til rådighed til opgaver, som skal løses i klubben.
Det forventes, at man er indstillet på at lægge op til 20 timers arbejde på et år. Mange (de fleste) af
nedenstående ”holdopgaver” udfylder ikke de 20 timer, derfor kan langt de fleste indgå i ”ad-hoc” opgaver,
der opstår i løbet af året.
En stor del af klubbens økonomi og de meget overkommelige priser på pælepladser og vinterpladser, hviler netop på, at vi som medlemmer udfører så meget som muligt selv.
Bestyrelsen koordinerer og sammensætter opgaver og hold. Der tages så vidt muligt hensyn til de kompetencer, folk har, men græsset skal jo slås, uanset hvem der har hvilke uddannelser, og det er ikke sikkert, at der er opgaver, som vil passe til for eksempel en tømrer.
Nedenstående beskriver de faste og kendte opgaver, der er i klubben i 2023. Herudover er der løbende projekter, enten planlagte eller nødvendige ting, der skal gøres.
I 2022 var der knapt 60 frivillige, der løste den brede vifte af opgaver.

Broholdet:
3 medlemmer – er fundet
Holdet vurderer behov for højtryk- og algerens på broer inden søsætning.
Vedligehold og pasning af broerne: tilstand af ex. klyds, broplanker, vand, vandslanger, strøm, rød/grønskilte, nummerskilte.
Indkøber selv, hvad der skal bruges – evt. i samarbejde med bestyrelsen.
Tager om nødvendigt kontakt til bådejer eller til bestyrelsen, såfremt fortøjningen er til fare eller gene for andre.

Masteskurs-formand:
1 medlem – er fundet.
Overblik og systematik omkring placering af master, så pladsen i skuret udnyttes bedst muligt.
Navn på master.
Oprydning i og omkring masteskur.
Tilsyn og pasning af mastebukke.

Græshold:
15 medlemmer.
Græsset slås hver uge fra ugen før standerhejsning til ca. 1.10.
Alle har 2 uger de skal slå græs.
Et medlem har ”kratryddertjansen” – ex. 3 gange i løbet af sæsonen.
Liste i skuret med navn, telefon og græs-uger – teamet kan bytte efter behag.
Telefonnummer i skur til Karsten Reitz. hvis græsslåmaskinen ikke virker.

Søsætningsholdet:
4-5 medlemmer – måske ledige pladser.
Kontakt til kran.
Koordinering, udarbejdelse af søsætningsplan.
Klar og rettidig kommunikation om søsætning og processen til medlemmer.
Sikre bådnavn og tlf. på stativer INDEN søsætning.
Information til stativejere om oprydning efter optagning.
Sætter holdet til søsætningsdagene.

Vinterplads- og optagningshold:
måske en enkelt ledig plads.
6-8 medlemmer.
Koordinering med kran.
Koordinering af optagning, tider, rækkefølge og dage.
Koordinering og plan over vinterpladser.
Koordinering af placering af stativerne.
Klar og rettidig kommunikation om optagning og processen.
Optagning over 2 weekender.
Sætter holdet til optagningsweekenderne.

Oprydningshold:
2 medlemmer.
Generel, daglig og løbende oprydning.
Affald opsamles.
Ansvar for container og skraldespande.
”Der skal se pænt og ordentlig ud på området”.

Park og Vej-holdet:
6-8 medlemmer.
Beskæring af træer og buske.
Løbende og efter behov blomsterbede, krukker, fejning af ex. områder og gangarealer.

Ramslagsholdet:
3-4 medlemmer - måske ledige pladser.
Ramslagsarbejde….;-)
Etablering og større vedligehold af broer.

Rengøringshold, klubhus:
7-8 medlemmer:
Gulvvask.
Rengøring (ikke bad og toiletrum).
Køkken, skabe, kaffemaskiner, opvask, ovn osv.
Indkøb af sæbe, poser, toiletpapir osv.
OBS: Holdet fordeler sig over hele året, og vurderer selv behovet.

Rengøring, bade- og toiletrum:
1 medlem – er fundet
- Rengøring hver dag i sæsonen.

Vinduespudsning:
1 medlem - er fundet.

Havnefoged:
1 medlem – er fundet.
Daglig rundering flere gange.
Indsamling af havnegebyr.
Kontrol og kontakt til overnattere.

Akut- og ad-hoc projektopgaver
Annonceres på hjemmesiden.
Henvendelse om alle arbejdsopgaver:
Jan Krogh.
mest træfsikker: skibeholt@gmail.com -  måske træfsikker: 40599882.