Kalender

2023

Lørdag 7. januar. 14.00: Nytårskur.
Torsdag 2. februar. 18.30: Gule ærter og auktion.
Fredag 10. februar. 14.30: Fredagscafé.
Tirsdag 28. februar. 19.00: Ordinær generalforsamling.
Fredag 10. marts. 14.30: Fredagscafé.
Lørdag 15. april. 8.00: Søsætning af både *)
Lørdag 15. april. 14.00: Standerhejsning.
Lørdag 15. april. 18.30: Fælles spisning i klubhuset.
Søndag 16. april. 8.00: Søsætning af både *)
Tirsdag 18. april. 18.00: Vinsmagning på "Marittima" *)
Søndag 14. maj, 8.30: Kapsejlads. Tilmelding senest 7. maj. *)
Fredag 26. - 29. maj: Fælles pinsetur til Maltrup Vænge.
Fredag 23. juni. 17.30: Sankt Hans fest, grill og bål.
Lørdag 2. september. 17.30: Fælles grill-aften.
Lørdag 7. oktober, 8.00: Første bådoptagning. *)
Søndag 8. oktober, 8.00: Første bådoptagning. *)
Lørdag 28. oktober, 8.00: Anden bådoptagning. *)
Søndag 29. oktober, 8.00: Anden bådoptagning. *)
Søndag 29. oktober, 14.00: Standernedhaling.
Fredag 10. november, 14.30: Fredagscafé.

*) Du kan skrive dig på tilmeldingslisten, der ligger fremme i klubhuset før hvert arrangement.

Ret til ændringer forbeholdes.

Her finder du os