Mobirise

Sankt Hans 2022. Arkivfoto.

.

Adgangsbegrænsning til Toreby Sejlklub under Royal Run 29. maj

Bor du på en af følgende veje, skal du være opmærksom på, at du ikke komme til og fra din ejendom i bil mellem klokken 12.30 og 16.30:
Kildegaardsvej
Dyssevænget
Sundby Alle er spærret fra Guldborgvej frem til Hamborgskovvej
Guldborgvej er spærret fra rundkørsel til Sundby Alle - OBS. Sundtoften og Kystparken kan køre ud via Guldborgsundcentret men ikke ind igen.
Dæmningen og Færgegården
Linde Alle v/ Sundskolen og Aktivitetscenteret Lindehaven.

Mobirise

De angivne positioner er de godkendte af Kystdirektoratet. Udlagte bøjers positioner varierer en smule.

FLIDS hjemmeside

.

Lyset skinner over fiskerne

15. maj:
Så er lyset ved fiskernes skur og J-broen blevet renoveret.
Det har gennem længere tid været i en sørgelig forfatning.
Der er kommet en ny sensor og lampen, som Thomas Kaare forærede klubben, på masten, der står ved terrassen, og der er monteret to nye LED-spot og sensor på masten ved J-broen.
Karsten Reitz kom med teleskoplæsseren, så arbejdsforholdene i højden var i 1. klasse.
Mvh Henrik Lundvaldt.

Forårskapsejlads 14. maj

Vindstille start fra Toreby Sejlklub.

Billederne er fra Karin Ellekjær og Lilian Oldrup.

Fra starten i vindstille, hvor motor var påkrævet indtil Middelaldercenteret. Foto: Jan Krogh.

Foto: Jan Krogh.

Feltet nærmer sig Guldborg.

Frokostbordet i Guldborg.

Foto: Jan Krogh.

Foto: Jan Krogh.

"Vandrepokal"

Eftermiddagen bød på lidt mere vind.

"Ronja" i fuld fart.

FLIDS hjemmeside

.

Karin Ellekjær, "Alle os fra Toreby Sejlklub":

"Skøn skøn dag på vandet. Vi startede i totalt vindstille, og sluttede i god vind.
Dagen bød på lækker sejlads, sol, regn, god frokost, og sluttede med kaffe og kage i Toreby.
Nogle fik lidt ondt i hænderne, andre skader på diverse udstyr (som de plejer), men alt i alt en forrygende og hyggelig dag fuld af det vi allesammen elsker - sejlads & hyggeligt selskab. 
Til efteråret håber vi, at der er mange flere, der vil deltage".

Kapsejladsen sluttede i klubhuset. Den var arrangeret af Christian Buono med Karin Ellekjær som bagermester ved afslutningen i klubhuset. 

Royal Run på vandet

.

Royal Run 29. maj 2023

Her er en venlig invitation til at lægge vejen forbi Guldborg Sund og Nykøbing F. på selve løbsdagen, mandag den 29. maj, 2023 og opleve, hvordan et løb tager sig ud fra vandet. Da det er forventeligt, at der vil være en del både på sundet ved Nykøbing F. på dagen – enten for at gøre sig synlige, for at nyde showet set fra vandet eller for at være en del af dagen i det våde element – så kommer her lidt praktisk info samt en række anbefalinger. På den måde kan vi hjælpe hinanden til, at alle på vandet får en god oplevelse på dagen. /Sølve Skov.
Hent invitation og praktiske oplysninger - pdf

FLIDS hjemmeside

.

Vellykket "Måneskins-arbejde". 

Mandag den 1. maj var den gode båd ”Måneskin” sejlet til Pandebjerg hvor Ole West var gået på grund med sin IF’er, ”Timian”. Det blev en lidt vanskelig opgave, da båden stod godt og grundigt på grunden overfor Pandebjerg, hvor vi ikke kunne komme helt tæt på båden. Vi fik dog hjælp af en lille speedbåd fra "Vikingen", der sejlede over med tov til havaristen, men efter et par forsøg, hvor tovværket sprang, fik vi endelig båden fri, og den kunne ved egen hjælp sejle tilbage til Pandebjerg.
/Hans Lund.
Besætningen på "Måneskin" var skipper Jørn Christensen, Mads Emil Christensen, Ib Bratholm og Hans Lund.

FLIDS hjemmeside

.

Regler for tilslutning af
elektricitet til bådene

På broerne og på vinterpladserne i Toreby Sejlklub findes et antal el-standere, hvor der er mulighed for at tilslutte el til sin båd. For at vi kan være sikker på at der ikke opstår farlige situationer i den forbindelse, er der nogle få regler som man skal overholde.
Det er dit ansvar, at det forlængerkabel du benytter for at tilslutte din båd, er egnet til formålet. Den type forlængerledning/kabel, som man benytter hjemme i stuen eller i garagen er sandsynligvis ikke egnet til tilslutning af båden.
Er du i tvivl, kan du henvende dig til bestyrelsen/Henrik Lundvaldt.
Hent reglerne - pdf

To turbøjer anbragt i "Bredningen" 

Anders Johnson trak bøjerne ud i sin fiskekutter. 22. april i flot vejr.

Flåden til ankrene var lånt hos "Vikingen". Foto: Jan Krogh.

De tunge ankre på havbunden skal holde bøjerne på plads.

FLIDS hjemmeside

Vinsmagning på "Marittima"

Jens fortalte om de vine vi fik til tapas. Det var rigtig lækkert. Det var gamle klassikere fra 80’erne der gik igen, Riesling hvidvin og Rioja rødvin, der begge har vundet gehør igen, i nye smage der ikke kan sammenlignes med 80’ernes Liebfraumilch og ekstremt tør spansk rødvin. Virkelig godt arrangement
Indlagt overraskelser og køb af vin til særlig pris
Tekst og foto: Henrik Høy.

FLIDS hjemmeside

Det var en helt igennem vellykket og hyggelig aften med rundvisning på, skibet, god mad og fine vine. Vi kom bl.a gennem vores ungdoms riesling som man kunne forholde sig til. Men denne var helt fantastisk, og vi genopdagede rioja, som en helt fin oplevelse. Desuden blev der budt på velkomstdrinks, vin, Amaranta og god dessertvin. Dertil en rigtig god tapas.
Deltagerne blev enige om, at vi godt kan lave et nyt arrangement til efteråret.
Karsten Pagh.

Mobirise

Vinsmagningen 18. april på "Marittima" med 22 tilmeldte udviklede sig til en hyggelig aften. Foto: Henrik Høy. 

FLIDS hjemmeside

.

Standerhejsning 15. april

Flemming Hermund og Finn Jørgensen hejste atter i år Dannebrog og klubstander til vejrs. Sejlsæson 2023 er i gang. Palle Tørnqvist gennemgik sommerens aktiviteter og orienterede om seneste nyt vedrørende den planlagte gang- og cykelbro. Tre gange hurra for Toreby Sejlklub efterfulgtes af en flerstemmig udgave af "Der er ingenting, der maner" med Toreby Sejlklubs egen tekst - et vers kun.
Foto: Henrik Høy.

FLIDS hjemmeside

.

Fælles spisning i klubuset 15. april

Den traditionelle fælles spisning i klubhuset på dagen, hvor standeren er hejst, samlede et muntert langbord, som det ses på billedet, på en kølig forårsaften. Dannebrog var halet ned i god tid før solnedgang, således at nedhalingen ikke forstyrrede indtagelsen af de medbragte føde- og drikkevarer.
Foto: Henrik Høy.

FLIDS hjemmeside

.

Søsætningerne 15. og 16. april

Hans Lund har nu søsætningslisten parat, hvor I kan se det omtrentlige tidspunkt for bådenes søsætninger.
Mød op i god tid, før det er jeres tur, og gør Hans opmærksom på, at I er mødt.

Mobirise

Karsten Pagh haler Marittima til kaj.

Mobirise

FLIDS hjemmeside

.

Farligt affald skal på genbrugspladsen

Toreby Sejlklub har ikke beholdere til al slags farligt affald:
Uddrag af affaldsplan:
Forskellige typer flydende farligt affald (fx malingsrester og fortynder). Afleveres på off. genbrugsplads.
Forskellige typer fast farligt affald. Afleveres på off. genbrugsplads.
Akkumulatorer og batterier. Afleveres på off. genbrugsplads.
Genopladelige batterier. Afleveres på off. genbrugsplads.
Fast olieaffald. Afleveres på off. genbrugsplads.

FLIDS hjemmeside

.

informationsaften om sejlads på Guldborgsund

Fra Sejlforeningen Vikingen har vi modtaget denne invitation:
Kære alle!
I Sejlforeningen Vikingen vil vi meget gerne fremme sejladsen og især kapsejladsen på Guldborgsund, derfor vil vi gerne invitere jer, der ikke umiddelbart er involveret i kapsejlads om tirsdagen, til en informationsaften om sejlads på Guldborgsund og især kapsejlads om tirsdagen.
Mange af vores kyndige sejlere vil gerne fortælle om forberedelserne inden og om sejlads på Guldborgsund herunder også om tirsdagskapsejladserne til jer nysejlere, som måske gerne vil sejle lidt mere og måske også på sigt har lyst til at deltage i tirsdagskapsejladserne i egen båd, men som lige behøver lidt mere introduktion.
Vi vil derfor gerne invitere dig til en informationsaften om sejlads på Guldborgsund og tirsdagskapsejlads
tirsdag den 25. april 2023 kl. 18.30 i Vikingens klubhus.
Er du interesseret i at deltage i informationsaftenen, så send en mail til Carl Erik - carlerikjuelh@gmail.com - senest den 21.04.23 kl. 8.00.
Mange hilsener.
Carl Erik Hansen, Ulla Klimt
Kapsejladsudvalget.

FLIDS hjemmeside

.

Forårs kapsejlads
for Toreby Sejlklubs medlemmer

Der vil søndag den 14. maj blive afholdt en hygge-kapsejlads for alle Toreby Sejlklubs medlemmer.
 Sejladsen vil gå med start ud fra Toreby Sejlklub og med mål i Guldborgland Bådelaug, hvor vi indtager frokosten. Derefter retur med mållinje ud for Toreby Sejlklub, og hygge afslutning i klubhuset.

Der er skippermøde kl 8.30. og 1. start går kl 9.00
Tilmelding til chbu@mail.com , senest søndag d. 7. maj. (her oplyses, bådnavn, bådtype, antal på båden, antal der ønsker frokost, sejles der med fok eller genua, med eller uden spiler, samt evt. DH mål.
De bedste sejler hilsner
Christian (”Guldfisken”).

Mobirise

Collage: Bente Richardt.

Mobirise

Vejledende søkort over genvejen øst om Askø, som afkorter sejlturen til Maltrup Vænge.

Mobirise

Efterretninger for Søfarende..

Foto: Palle Tørnqvist.

Danske Tursejlere leverede 10. marts de to turbøjer, som Dansk Sejlunion har foræret Toreby Sejlklub.
Kystdirektoratet har givet tilladelse til, at bøjerne placeres i Bredningen syd for Kalvø. 
Bøjerne udlægges og administreres af Thomas Blomberg, Henrik Heerup, Jan Krogh og Morten Pedersen, TS, med Karl Erik Nielsen, Lergraven, som reserve.

Mobirise

Collage: Palle Tørnqvist.

Generalforsamlingen 2023

Toreby Sejlklubs ordinære generalforsamling blev holdt 28. februar med John Hansen som dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden, Palle Tørnqvist og kasserer Karsten Paghs regnskab blev enstemmigt godkendt.
Til bestyrelsen blev Henrik Høy nyvalgt i stedet for Jan Krogh, som af arbejdsmæssige årsager ikke ønskede genvalg.
Som ny suppleant valgtes Kenneth Drejer i stedet for Henrik Høy.
Til ny revisor blev Søren Tarp valgt som afløser for Finn Jørgensen, der efter mange år på posten ikke ønskede genvalg.
Øvrige valg var genvalg.
Bestyrelsen består herefter af Palle Tørnqvist, formand. Hans Lund, næstformand. Karsten Pagh, kasserer. Henrik Høy, sekretær. Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Lundvaldt, Tonny Cranøe og Karsten Reitz-Hansen samt suppleanterne Jørn Christensen og Kenneth Drejer. Revisorer: Brian Kjær og Søren Tarp. Revisorsuppleant: Jesper Sørensen.

Mobirise

Mobirise

Nytårsbordet 7. januar..

Festudvalgets nytårskur 7. januar

Det var ikke kun klubhuset, der var festligt nytårspyntet ved nytårskuren lørdag den 7. januar. Senia Cranø, Bente Richard og Birthe Arleth var også hver især iført et flot nytårsskrud. Tilmed forsøgte udvalget at bøde lidt på formand Palle Tørnqvists udseende med en høj skorstensfejerhat. 
Iført denne hat og egne briller leverede formanden en lang redegørelse for fremtidsudsigterne lige nu for Toreby Sejlklub. Vi ligger lunt i svinget med en god økonomi, takket være medlemmernes indsats, men udefra kan den planlagte gang- og cykelbro i værste fald true vores muligheder for altid at kunne komme ud at sejle. 
Hent redegørelsen (pdf)

Mobirise

Festudvalget, fra venstre, Senia Cranø, Birthe Arleth og Bente Richard. Foto fra Inger Mølgaard.

Den gamle Christian IX's Bro..

Vejbroens historie som oplæg
til den nye gang- og cykelbro

Projektledelsen bag Havneplanen lægger op til en udstilling og præsentation af den historiske vejbro, Christian IX's Bro, som forlæg til gang- og cykelbroen mellem Linde Allé og Brogade. Museum Lolland-Falster skal skabe den "fortælling" om cykelbroen, som skal få projektet til at "glide ned" hos de fonde, som pengene skal komme fra, og i Kystdirektoratet, som skal tillade anlægget i Guldborg Sund. En partnerskabsaftale mellem kommunen og Museum Lolland-Falster er på Økonomiudvalgets dagsorden 9. januar.
Hent forslag til rammeaftalen (pdf)

Folketidende 30. december 2022.

Advarsel til byråd og projektledelse

Hvis Havneplanens gang- og cykelbro tværs over havnen mellem Linde Allé og Brogade bliver bygget, risikerer Toreby Sejlklubs omkring 100 fritidssejlere at blive spærret inde i havnebassinet mellem to klapbroer uden for broernes fremtidige åbningstider. 
Broen projekteres i 2023 med broklap forud for ansøgning om Kystdirektoratets godkendelse. Hent debatindlægget (pdf)

Mobirise

Collage: Palle Tørnqvist.

Her finder du os