Tre minutter på TV Øst 9. april

Journalist Lauge Germundsson og fotograf Martin Stilling fra TV Øst har i dag haft en snak med Karl Erik Nielsen, Lergraven, og med Palle Tørnqvist (SIG) om vores indvendinger mod den planlagte gang- og cykelbro tværs over havnen. Der bliver ikke plads til detaljer i indslaget, som også vil indeholde interview med projektleder Anders Møller, Guldborgsund Kommune.
TV Øst vil fortsat interessere sig for vores synspunkter på cykelbroen, især den meget lave frihøjde og den efter vores mening helt ubrugelige "app" på mobiltelefonen, som projektledelsen mener skal kunne åbne svingbroen for alle sejlere.
På billedet balancerer fotograf Martin Stilling med stativ og kamera for at få en god vinkel under optagelserne i dag. Foto: Palle Tørnqvist.
TV-indslag link
Hjemmeside-artikel

Status på Frederik IX's Bro

9. april 2024

Kære sejlklubber i Guldborg Sund

Da vi så småt nærmer os sejlsæsonens opstart får I hermed en status fra projektet omkring Kong Frederik IX’s Bro.

Der er stor aktivitet omkring broen, og det vil der være resten af året. Vi håber at vi kan fortsætte den gode dialog om sejlforholdene forbi vores arbejder, så jeres sejlsæson bliver mindst muligt påvirket.

Her fra uge 15 om fremadrettet vil der ikke længere være arbejdsfartøjer, der spærrer sejlrenden i weekenden, hvilket betyder at broen fra torsdag eftermiddag til mandag morgen åbner efter almindelige åbningsregler.

Da vi er ved at etablere den nye klappille, vil der være særlig meget aktivitet omkring netop dette sted. Arbejdet her forventes til og med uge 18 periodevis at spærre sejlrenden. Som det har været indtil nu, kan byggeledelsen hos MT Højgaard forsat kontaktes på tlf.: 2270 5389 for aftale om gennemsejling.

Fra uge 18 og frem forventer vi ikke at have større arbejdsfartøjer, der skal ligge i sejlrenden.

Da vi fortsætter arbejdet resten af året vil vi gerne at sejlende viser hensyn ved passage. Har I VHF-radio ombord kan vi kontaktes på kanal 16.

Venlig hilsen

ANDREAS CHRISTENSEN
Projektleder
andch@mth.dk
+45 2270 5389

MT HØJGAARD DANMARK A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
mth.dk

Standerhejsning 7. april 

Formand Henrik Lundvaldt holdt tale. Vejret og fremmødet var fint.
Alle foto: Lykke Flagstad Lundvaldt.

Jørn Bonde var så venlig at spille trompet mens vi sang "Der er intet der maner"

Dannebrog kom til tops med hjælp fra Dorte Tornøe og Jan Jørgensen.
Derefter var festudvalget klar med æbleskiver, kaffe og en tår øl/sodavand til dem, der havde lyst til det.

Dansk Sejlunion informerer om forårsklargøring

Nyt fra Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune:


Ingen sejladshindringer

i den kommende sæson


Projektleder Andreas Christensen, Højgaard, oplyser, at der efter den oprindelige plan ikke vil forekomme lukninger af Frederik IX's Bro for både med mast i den kommende sejlsæson. Man følger Banedanmarks udbudsmateriale, hvorefter broen kan være lukket for gennemsejling fra 15. oktober 2025 til 23. april 2026. Men ligesom Banedanmark oplyste, kan Højgaard ikke garantere for, at der ikke kan forekomme uforudsete lukninger af broklappen.
En aftale mellem SIG og projektledelsen indebærer, at SIG får meddelelse om uforudsete lukninger af broklappen samtidig med Søfartsstyrelsen, som meddeler lukningen i de ugentlige Efterretninger for Søfarende. Meddelelser til SIG videresendes automatisk til de 10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune.
Andreas Christensen oplyser desuden, at nedboringen af pæle til den nye jernbanebro afsluttes om en uge til halvanden, og at han håber på, at etableringen af en spunsvæg er afsluttet omkring 1. april.

Søsætninger 13. og 14. april

Skriv dig på listen senest 1. april.

Ib Bratholm har lagt søsætningslisten frem i klubhuset. Hvis din båd skal i vandet, skal du skrive dig på listen senest 1. april, hvor listerne fjernes igen. Herefter beregner Ib rækkefølge og omtrentlige tidspunkter for hver båds søsætning, Listen lægges ud her på hjemmesiden. Mød op i god tid og nyd Festudvalgets kaffe og morgenbrød fra klokken 8.

Førstehjælp og Hjertestarter 14. marts

Bente Richard byder velkommen.

Jimmi Kristensen instruerer.

Materialet studeres.

Tak til instruktør Jimmi Kristensen.

Henrik Lundvaldt er ny formand

Henrik Lundvaldt ønskes tillykke af afgående formand, Palle Tørnqvist. Foto: Karsten Pagh.
Forinden valgene godkendte generalforsamlingen bestyrelsens beretning og regnskab.

Den nye bestyrelse: Fra venstre: Søren Rosenstand, Karsten Reitz-Hansen, Karsten Pagh, Jan Jørgensen, Henrik Lundvaldt, Jørn Christensen, Tonny Cranø og Ib Bratholm. Carsten Nielsen mangler. Foto: Palle Tørnqvist.

Generalforsamlingen 27. februar blev den hidtil mest velbesøgte, ifølge ældre medlemmer.
Referat og beretning kan hentes fra Medlemssiden

Fredagscafé er kommet for at blive

Så var der igen godt besøg (12. januar) på årets første fredagscafe’. Der var slideshow fra Anmodokas ture i Danmark og Sverige, ledsaget af musik.
Hvis der er andre medlemmer, der vil vise billeder fra deres sejloplevelser så kom frem. Lars Kragh vil vise billeder fra Lars og Vibekes ture på næste cafe. 

Men er der nogle, der vil spille på et instrument, så skal vi andre nok skråle med, og det kan sagtens klares sammen med andre indslag. Fredagscafeen er uformel, uforpligtende og utrolig behagelig at deltage i. Her er alle velkomne mellem 14:30 og 17:00.
Tekst og foto: Karsten Pagh.

Nytårskur med sang og harmonika

Gensynsglæde efter dage med voldsomt vejr. 
Senere sang vi fællessange til Jørn Bondes harmonika.

Bente og Taimi fra Festudvalget, der stod for arrangementet. Champagne og mange slags "godter".

Lørdag den 6. januar

Klubhuset blev hurtigt fyldt op.

"Veteranerne" mødte også op.

Jørn Bonde havde harmonikaen med.

Foto: Jørn Christensen.

Foto: Jørn Christensen.

Cykelbro

Illustration fra Guldborgsund Kommune
Hent sammendrag af høringssvar.

Høringssvar
tegner godt

Efter anmodning om aktindsigt i indkomne høringssvar til Guldborgsund Kommunes ansøgning til Kystdirektoratet om en gang- og cykelbro over havnen, har vi modtaget i alt 35 dokumenter i pdf-format fra Kystdirektoratet.
Kystredningstjenesten forsinkes af en svingbro, som i øvrigt skal kunne åbnes døgnet rundt. Søfartsstyrelsen mangler oplysninger om sejladssikkerhed mm. Miljøstyrelsen efterlyser yderligere undersøgelser af blandt andet giftudslip og vandgennemstrømning.
Hent sammendrag af høringssvar (pdf)

Sejlersæsonen sluttede i finregn. 

Finn Jørgensen og Palle Tørnqvist. Foto: Jan Krastrup.

Ligestilling: Dorte Tornøe og Finn Jørgensen haler standeren ned. Foto: Palle Tørnqvist.

Optagningerne forud for tidsplanen
Ekstra billeder fra 4. november og 7. oktober -link

Sol det meste af formiddagen den 4. november.

"Lærkelia" er på vej op af vandet

Masterne gøres parat til masteskuret.

Trængsel af kraner ved kajen.

FLIDS hjemmeside

.Samkopieret søkort med ansøgningens vildledende "søkort. De ovalt markerede felter er vanddybder, markeret på ansøgningens kort. Sejlrende, afmærkninger og vanddybder (kursiv) mangler i ansøgningen.

Høringssvar til
Kystdirektoratet

Toreby Sejlklubs fortsatte eksistens som en økonomisk velfunderet sejlklub i fremgang med nye, yngre medlemmer vil være truet, såfremt Guldborgsund Kommune gør alvor af at etablere den ansøgte gang- og cykelbro over Guldborg Sund.
Vi påpeger alvorlige konsekvenser for sejladssikkerheden, som er fraværende i ansøgningen, der på det maritime område må betegnes som både mangelfuld og vildledende. Hent som PDF
SIG - Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, har sendt dette høringssvar.

Turbøjerne blev taget ind 25. oktober 

Henrik Heerup og skipper Anders Johnson på "Erna".  Morten Petersen og Jan Krogh (foto) er også på "turbøjeholdet".

Henrik Heerup, Knud Mortensen og Anders Johnson. Vejret var stille, solrigt og klart. Holdet havde en dejlig sejltur. Foto: Jan Krogh.

FLIDS hjemmeside

Ridefogeden inspicerer i marken. Arkivbillede..

Det ser lovende ud

Tak til et fyldt klubhus af frivillige tirsdag den 24. oktober. Ved fælles hjælp lykkedes det at få nedsat de vigtigste arbejdshold. Tilsynsførende og håndværkere. Bestyrelsen vil samle trådene på næste møde den 7. november. Herefter får I en oversigt over holdene og opgaverne. I kan altid foreslå ændringer og forbedringer. 

FLIDS hjemmeside

Foto: Carsten Oldrup..

Højvandet i oktober

Da højvandet mellem 19. og 21. oktober toppede lørdag morgen, var der endnu en lille halv meter vand op til B-broen. Vi slap billigt. Flere medlemmer holdt øje med bådene og fortøjningerne og rapporterede på Facebook til alles beroligelse.

FLIDS hjemmeside

.

Forud for tidsplanen

Ved bådoptagningerne 4. og 5. oktober vil listen over rækkefølgen indeholde to tidsangivelser: Formiddag og eftermiddag. Hvorfor det? Fordi optagningerne søndag den 8. oktober igen var forud for de opgivne omtrentlige tidspunkter. Ib Bratholm måtte ringe efter flere, som ikke var mødt to timer før angivet optagningstid.
En særlig side om de usædvanlige optagninger er under redigering. Foreløbig kan du se Søren Rosenstand Petersens dronevideo. Indlæsningen kan tage tid, afhængig af din netforbindelse. DRONEVIDEO

FLIDS hjemmeside

Benny Nielsen og Henrik Heerup kigger op på en svævende båd over vinterpladsen. Foto: Palle Tørnqvist.

Bådoptagningerne
startede i fin stil

Klokken fire lørdag eftermiddag 7. oktober kunne Ib Bratholm ånde lettet op. En krævende debut som organisator og leder af bådoptagningerne var løst til alles tilfredshed. Benny Nielsens kranfirma var, som bekendt engageret i sidste øjeblik, efter at vor sædvanlige kran var ude af drift. Med tre lastbiler og nye frivillige på optage-holdet blev en ny procedure hurtigt indøvet. En lastbil med kran var parkeret ved optagnings-kajen. Bådene blev hejst over på en speciel anhænger på lastbil nummer to, som kørte båden til vinterstativet, hvor lastbil nummer tre afventede med en kran, som via Benny Nielsens håndholdte fjernbetjening satte båden på plads i stativet med en større "nænsomhed" end nogensinde.
20 minutter pr. båd var Ib Bratholms forudberegning. Den holdt med tre kvarters forspring, da arbejdsdagen var forbi, og "Bennys drenge" og det udvidede arbejdshold kunne nyde Festudvalgets varme kaffe i klubhuset.
Droneoptagelser

FLIDS hjemmeside

En sejler passerer svingbroen under usædvanligt rolige vind- og strømforhold. Illustrationen er hentet fra kommunens ansøgning..

Høringsfrist til 3. november

Guldborgsund Kommunes ansøgning om bl.a. en gang- og cykelbro er nu sendt i offentlig høring med en frist 3. november. Alle kan afgive høringssvar.
Toreby Sejlklub og SIG vil hver især indsende bemærkninger. Vi har sendt ansøgningen til Dansk Sejlunion med en opfordring til at indsende høringssvar.
Du kan hente hele ansøgningen i pdf-format
klik HER.

FLIDS hjemmeside

.Afriggerfesten 2022. Arkivfoto.

Tilmelding til afriggerfesten

Festudvalget. har nu lagt tilmeldingslisten til afriggerfesten frem i klubhuset, så du kan melde dig i god tid før 18. november klokken 18.00. 
Prisen for en "overraskelsesmenu" er 150 kroner, oplyser Festudvalget.

FLIDS hjemmeside

.

Bådoptagningerne
er aftalt i efteråret

Efter en skriftlig redegørelse og behagelig telefonsamtale er efterårets bådoptagninger nu aftalt med Benny Nielsens kranfirma i Holeby.
Første optagning bliver, som hidtil udmeldt, den 7. og 8. oktober fra klokken 8.00.
Anden optagning finder sted den 4. og 5. november ligeledes fra klokken 8.00.
Benny Nielsen råder ikke over en kørende kran, hvorfor optagningerne vil finde sted med to kraner på pladsen - en ved udrustningskajen og en ved vinterpladserne, som modtager bådene på lastbil og sætter dem på stativerne. Det sparer tid.
Vi ved endnu ikke, om alle tilmeldte både kan nå at komme på land ved første optagning. De sidste bådejere på listen kan risikere at skulle vente til optagningerne 4. og 5. november, hvor vi regner med, at alle resterende både kommer på land.
Det er foreløbig en nødløsning, jeg har truffet aftale om. Tid og pris er derfor usikre. Forskellen i pris udredes denne gang af vores fælles klubkasse.
Frem til 1. oktober vil listerne ligge fremme i klubhuset. Allerede tilmeldte til første bådoptagning behøver ikke at foretage sig yderligere. Tilmeldte til anden bådoptagning kan få bådene op 4. og 5. november. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan man tilmelde sig første bådoptagning med den risiko, at alle både ikke når at komme på land i løbet af den weekend.
Jeg skal hilse fra Festudvalget og oplyse, at der er kaffe og morgenbrød til rimelige priser fra klokken 8 - 10 hver morgen, når bådene skal på land.
Ligesom tidligere år, vil der blive udarbejdet en vejledende liste over rækkefølge og omtrentlige tider for bådenes optagning. Rækkefølgen er bestemt af vinterstativernes placering på vinterpladserne. Mød op i god tid før det angivne tidspunkt.
Det er vigtigt, at alle vinterstativer er forsynet med bådnavn, bådejer og telefonnummer i en vejrfast udførelse, således at Hans og Karsten kan gøre vinterpladserne parat til bådene i god tid før optagningerne.
I løbet af efteråret/vinteren er det planen, at vi indhenter et permanent tilbud på optagninger og søsætninger fra Benny Nielsen eller anden udbyder. Herefter justeres prisen nødvendigvis.
Jeg håber, at medlemmer og gæstemedlemmer har forståelse for, at vi har måttet handle hurtigt i denne helt uforudsete situation.
Venlig hilsen, Palle.

FLIDS hjemmeside

.

Bådoptagninger
i oktober er usikre

Stubbekøbing Maskinværksteds kørende kran er ude af drift. Bestyrelsen holdt møde 12. september med Henning Jensen, som oplyste, at kranen er kasseret.
Siden mødet har vores nye ansvarlige for optagninger og søsætninger, Ib Bratholm, forhandlet med firmaet "Palles Kraner ApS" om optagningerne. Kranfirmaet kan ikke påtage sig opgaven. Nu forhandles der til anden side for at sikre, at vores både kan komme på land senest 1. november.
Det er en beklagelig situation, Toreby Sejlklub er blevet bragt i kort tid før, sejlklubberne skal have bådene på land.
Om nødvendigt må bådejerne selv sørge for at få sat deres både på vinterplads.
En mulighed for fælles bådoptagning kan måske vise sig efter 1. november, men i så fald må bådejerne acceptere, at deres forsikring muligvis ikke dækker både i vandet efter 1. november.
Vi vil omgående informere jer, når der er nyt i sagen.
På bestyrelsens vegne.
Venlig hilsen, Palle.

FLIDS hjemmeside

.

Gang- og cykelbro
tværs over havnen?

Onsdag den 27. september klokken 19.00 holder vi informations- og debatmøde om Guldborgsund Kommunes forslag til en gang- og cykelbro mellem Linde Allé og Brogade i Nykøbing. Ansøgningen til Kystdirektoratet er vedhæftet.
Projektleder for kommunens havneplan, Anders V. Møller, vil orientere om projektet.
Herefter vil der være mulighed for spørgsmål og dialog.
Sejlklubberne “Vikingen”, “Bådklubben Guldborgsund” og “Lergraven” er også inviteret.
Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune (SIG) vil møde med forhandlergruppen om gang- og cykelbroen.
Mød op og blive klogere på projektet - og sig din mening om det.
Øl og vand til rimelige priser.
Mødet holdes i klubhuset i Toreby Sejlklub.
Venlig hilsen, Palle.

FLIDS hjemmeside

.Festudvalget: Senia Cranø, Birthe Arleth og Bente Richardt.

Festudvalget forkæler os

Festudvalget vil sætte sit præg på efterårets arrangementer i Toreby Sejlklub. Kaffe, småkager, øl og vand serveres, når nye medlemmer inviteres til introduktionsaften 19. september klokken 19 i klubhuset. Den 12. oktober klokken 19 er alle inviteret til orientering om ytringsfriheden, og den 24. oktober indkalder vi alle med arbejdspligt til et møde, hvor vi vil søge at reorganisere arbejdsholdene efter ønsker og behov. Bådoptagningerne i oktober indledes som altid med Festudvalgets morgenbrød og kaffe til rimelige priser.

FLIDS hjemmeside

.

Optagningslisterne lagt frem

Ib Bratholm har nu lagt optagningslisterne frem i klubhuset. Hvis du vil have din båd på land ved de fælles optagninger, skal du skrive dig på listen inden den 1. oktober. 
Herefter laver Ib vejledende lister over rækkefølge og omtrentlige tidspunkter for hver båds optagning.
7. og 8. oktober: Første bådoptagning.
28. og 29. oktober: Anden bådoptagning.

FLIDS hjemmeside

.

Afriggersejlads 23. september 

Sejlforeningen Vikingen og Toreby Sejlklub indbyder til Guldborgsund afriggersejlads lørdag den 23. sep. Kl. 12.00. Vi har tænkt, at det vil være sjovt at slutte sæsonen af med en kapsejlads på sundet, hvor vi starter ved Vikingens klubhus, hvorefter vi sejler til Guldborg og runder et mærke umiddelbart før broen, hvorefter turen går retur igen.
Startgebyret udgør 100 kr. per båd. Tanken er så, at vi spiser sammen i Vikingens klubhus, hvor der bliver mulighed for at bestille varm mad til en pris af 60 kr. pr. deltager. Øl og vin kan købes til fornuftige priser. Tilmelding kommer til at foregå ved indbetaling af startgebyr via mobilepay på 65 052, hvor man samtidig kan bestille mad til det antal personer, man ønsker. Vi udsender en formel invitation den 1. september 2023. Sidste tilmelding søndag den 10. sepember 2023 kl. 14.00. Inviterede: Bådklubben Guldborgsund – Sejl & Motorbådsklubben Grønsund – Nysted Sejlklub - Lergravens Sejl- og Fiskeriklub – Guldborgland Bådelaug – Sejlforeningen Vikingen – Toreby Sejlklub. Håber I har lyst til at mødes for at afslutte årets sejlads på en sjov måde. Med sejlerhilsen. Toreby sejlklub og Sejlforeningen Vikingen. PS: Christian Buono er medarrangør af sejladsen på vegne af Toreby Sejlklub.

FLIDS hjemmeside

.

Veteranskibe kan nu lægge til

Som det kunne læses i "Dæmningens" juli-udgave, kan de smukke veteranskibe nu lægge til kaj i Nykøbing, efter at dele af det såkaldte "terrorhegn" er fjernet. Lolland-Falsters Folketidende bragte nyheden 10. august.
(Arkivfoto: Anders Knudsen).

FLIDS hjemmeside

.

To gange Buono vandt machrace

Philip og Christian Buono fra Toreby Sejlklub vandt lørdag den 5. august machrace ved Hajkutter-festival'en i Nysted i Folkebåd. 
Thomas Blomberg optog sejren på "Alle os fra Toreby Sejlklub".
Her ses det tydeligt, at der er stor afstand til kapsejladsens nummer to.

Foto: Thomas Blomberg.

FLIDS hjemmeside

.

Grill-aften 2. september

Sommeren behøver ikke at være forbi, når vi holder fælles grill-aften.
Tag de madvarer med, som du vil tilberede over grillen, som bliver tændt klokken 17.30. Drikkevarer kan du også medbringe til eget brug.

Fælles Sankt Hans bål med Kajakklubben.

"Sangerdyst" ved det fælles bål med Kajakklubben. Foto: Carsten Oldrup.

Sankt Hans festen startede ved grillen. Foto: Lilian Oldrup.

FLIDS hjemmeside

.

Fælles bål og underholdning
med Guldborgsund Kajakklub

Bålet tændes, når mørket begynder at sænke sig.
Vores trofaste, professionelle musiker, Jørn Bonde, er engageret på Ærø i år, men har har indspillet begge udgaver af Midsommervisen, som vi vil forsøge at afspille som acompagnement til Toreby Sejlklubs store “Kvinde- og Mandskor”. Kajakklubben har bl.a. engageret musikpædagog Lise Sanders, Nykøbing F., til underholdningen ved bålet.

FLIDS hjemmeside

.

Guldborgsund Baltic Race er aflyst

1. juni:
På et bestyrelsesmøde i Guldborgsund Baltic Race i dag besluttede en enig bestyrelse at aflyse kapsejladsen 24. - 26. august.  Per Thomsen fra styregruppen redegjorde for situationen ved tilmeldingsfristens udløb 31. maj, hvor antallet af tilmeldte var på 18 både. Bestyrelsen fandt dette antal for lille til at gennemføre kapsejladsen.
Hent Folketidendes artikel fra 3. juni. pdf.

Sankt Hans 2022. Arkivfoto.

.

Adgangsbegrænsning til Toreby Sejlklub under Royal Run 29. maj

Bor du på en af følgende veje, skal du være opmærksom på, at du ikke komme til og fra din ejendom i bil mellem klokken 12.30 og 16.30:
Kildegaardsvej
Dyssevænget
Sundby Alle er spærret fra Guldborgvej frem til Hamborgskovvej
Guldborgvej er spærret fra rundkørsel til Sundby Alle - OBS. Sundtoften og Kystparken kan køre ud via Guldborgsundcentret men ikke ind igen.
Dæmningen og Færgegården
Linde Alle v/ Sundskolen og Aktivitetscenteret Lindehaven.

De angivne positioner er de godkendte af Kystdirektoratet. Udlagte bøjers positioner varierer en smule.

FLIDS hjemmeside

.

Lyset skinner over fiskerne

15. maj:
Så er lyset ved fiskernes skur og J-broen blevet renoveret.
Det har gennem længere tid været i en sørgelig forfatning.
Der er kommet en ny sensor og lampen, som Thomas Kaare forærede klubben, på masten, der står ved terrassen, og der er monteret to nye LED-spot og sensor på masten ved J-broen.
Karsten Reitz kom med teleskoplæsseren, så arbejdsforholdene i højden var i 1. klasse.
Mvh Henrik Lundvaldt.

Forårskapsejlads 14. maj

Vindstille start fra Toreby Sejlklub.

Billederne er fra Karin Ellekjær og Lilian Oldrup.

Fra starten i vindstille, hvor motor var påkrævet indtil Middelaldercenteret. Foto: Jan Krogh.

Foto: Jan Krogh.

Feltet nærmer sig Guldborg.

Frokostbordet i Guldborg.

Foto: Jan Krogh.

Foto: Jan Krogh.

"Vandrepokal"

Eftermiddagen bød på lidt mere vind.

"Ronja" i fuld fart.

FLIDS hjemmeside

.

Karin Ellekjær, "Alle os fra Toreby Sejlklub":

"Skøn skøn dag på vandet. Vi startede i totalt vindstille, og sluttede i god vind.
Dagen bød på lækker sejlads, sol, regn, god frokost, og sluttede med kaffe og kage i Toreby.
Nogle fik lidt ondt i hænderne, andre skader på diverse udstyr (som de plejer), men alt i alt en forrygende og hyggelig dag fuld af det vi allesammen elsker - sejlads & hyggeligt selskab. 
Til efteråret håber vi, at der er mange flere, der vil deltage".

Kapsejladsen sluttede i klubhuset. Den var arrangeret af Christian Buono med Karin Ellekjær som bagermester ved afslutningen i klubhuset. 

Royal Run på vandet

.

Royal Run 29. maj 2023

Her er en venlig invitation til at lægge vejen forbi Guldborg Sund og Nykøbing F. på selve løbsdagen, mandag den 29. maj, 2023 og opleve, hvordan et løb tager sig ud fra vandet. Da det er forventeligt, at der vil være en del både på sundet ved Nykøbing F. på dagen – enten for at gøre sig synlige, for at nyde showet set fra vandet eller for at være en del af dagen i det våde element – så kommer her lidt praktisk info samt en række anbefalinger. På den måde kan vi hjælpe hinanden til, at alle på vandet får en god oplevelse på dagen. /Sølve Skov.
Hent invitation og praktiske oplysninger - pdf

FLIDS hjemmeside

.

Vellykket "Måneskins-arbejde". 

Mandag den 1. maj var den gode båd ”Måneskin” sejlet til Pandebjerg hvor Ole West var gået på grund med sin IF’er, ”Timian”. Det blev en lidt vanskelig opgave, da båden stod godt og grundigt på grunden overfor Pandebjerg, hvor vi ikke kunne komme helt tæt på båden. Vi fik dog hjælp af en lille speedbåd fra "Vikingen", der sejlede over med tov til havaristen, men efter et par forsøg, hvor tovværket sprang, fik vi endelig båden fri, og den kunne ved egen hjælp sejle tilbage til Pandebjerg.
/Hans Lund.
Besætningen på "Måneskin" var skipper Jørn Christensen, Mads Emil Christensen, Ib Bratholm og Hans Lund.

FLIDS hjemmeside

.

Regler for tilslutning af
elektricitet til bådene

På broerne og på vinterpladserne i Toreby Sejlklub findes et antal el-standere, hvor der er mulighed for at tilslutte el til sin båd. For at vi kan være sikker på at der ikke opstår farlige situationer i den forbindelse, er der nogle få regler som man skal overholde.
Det er dit ansvar, at det forlængerkabel du benytter for at tilslutte din båd, er egnet til formålet. Den type forlængerledning/kabel, som man benytter hjemme i stuen eller i garagen er sandsynligvis ikke egnet til tilslutning af båden.
Er du i tvivl, kan du henvende dig til bestyrelsen/Henrik Lundvaldt.
Hent reglerne - pdf

To turbøjer anbragt i "Bredningen" 

Anders Johnson trak bøjerne ud i sin fiskekutter. 22. april i flot vejr.

Flåden til ankrene var lånt hos "Vikingen". Foto: Jan Krogh.

De tunge ankre på havbunden skal holde bøjerne på plads.

FLIDS hjemmeside

Vinsmagning på "Marittima"

Jens fortalte om de vine vi fik til tapas. Det var rigtig lækkert. Det var gamle klassikere fra 80’erne der gik igen, Riesling hvidvin og Rioja rødvin, der begge har vundet gehør igen, i nye smage der ikke kan sammenlignes med 80’ernes Liebfraumilch og ekstremt tør spansk rødvin. Virkelig godt arrangement
Indlagt overraskelser og køb af vin til særlig pris
Tekst og foto: Henrik Høy.

FLIDS hjemmeside

Det var en helt igennem vellykket og hyggelig aften med rundvisning på, skibet, god mad og fine vine. Vi kom bl.a gennem vores ungdoms riesling som man kunne forholde sig til. Men denne var helt fantastisk, og vi genopdagede rioja, som en helt fin oplevelse. Desuden blev der budt på velkomstdrinks, vin, Amaranta og god dessertvin. Dertil en rigtig god tapas.
Deltagerne blev enige om, at vi godt kan lave et nyt arrangement til efteråret.
Karsten Pagh.

Vinsmagningen 18. april på "Marittima" med 22 tilmeldte udviklede sig til en hyggelig aften. Foto: Henrik Høy. 

FLIDS hjemmeside

.

Standerhejsning 15. april

Flemming Hermund og Finn Jørgensen hejste atter i år Dannebrog og klubstander til vejrs. Sejlsæson 2023 er i gang. Palle Tørnqvist gennemgik sommerens aktiviteter og orienterede om seneste nyt vedrørende den planlagte gang- og cykelbro. Tre gange hurra for Toreby Sejlklub efterfulgtes af en flerstemmig udgave af "Der er ingenting, der maner" med Toreby Sejlklubs egen tekst - et vers kun.
Foto: Henrik Høy.

FLIDS hjemmeside

.

Fælles spisning i klubuset 15. april

Den traditionelle fælles spisning i klubhuset på dagen, hvor standeren er hejst, samlede et muntert langbord, som det ses på billedet, på en kølig forårsaften. Dannebrog var halet ned i god tid før solnedgang, således at nedhalingen ikke forstyrrede indtagelsen af de medbragte føde- og drikkevarer.
Foto: Henrik Høy.

FLIDS hjemmeside

.

Søsætningerne 15. og 16. april

Hans Lund har nu søsætningslisten parat, hvor I kan se det omtrentlige tidspunkt for bådenes søsætninger.
Mød op i god tid, før det er jeres tur, og gør Hans opmærksom på, at I er mødt.

Karsten Pagh haler Marittima til kaj.

FLIDS hjemmeside

.

Farligt affald skal på genbrugspladsen

Toreby Sejlklub har ikke beholdere til al slags farligt affald:
Uddrag af affaldsplan:
Forskellige typer flydende farligt affald (fx malingsrester og fortynder). Afleveres på off. genbrugsplads.
Forskellige typer fast farligt affald. Afleveres på off. genbrugsplads.
Akkumulatorer og batterier. Afleveres på off. genbrugsplads.
Genopladelige batterier. Afleveres på off. genbrugsplads.
Fast olieaffald. Afleveres på off. genbrugsplads.

FLIDS hjemmeside

.

informationsaften om sejlads på Guldborgsund

Fra Sejlforeningen Vikingen har vi modtaget denne invitation:
Kære alle!
I Sejlforeningen Vikingen vil vi meget gerne fremme sejladsen og især kapsejladsen på Guldborgsund, derfor vil vi gerne invitere jer, der ikke umiddelbart er involveret i kapsejlads om tirsdagen, til en informationsaften om sejlads på Guldborgsund og især kapsejlads om tirsdagen.
Mange af vores kyndige sejlere vil gerne fortælle om forberedelserne inden og om sejlads på Guldborgsund herunder også om tirsdagskapsejladserne til jer nysejlere, som måske gerne vil sejle lidt mere og måske også på sigt har lyst til at deltage i tirsdagskapsejladserne i egen båd, men som lige behøver lidt mere introduktion.
Vi vil derfor gerne invitere dig til en informationsaften om sejlads på Guldborgsund og tirsdagskapsejlads
tirsdag den 25. april 2023 kl. 18.30 i Vikingens klubhus.
Er du interesseret i at deltage i informationsaftenen, så send en mail til Carl Erik - carlerikjuelh@gmail.com - senest den 21.04.23 kl. 8.00.
Mange hilsener.
Carl Erik Hansen, Ulla Klimt
Kapsejladsudvalget.

FLIDS hjemmeside

.

Forårs kapsejlads
for Toreby Sejlklubs medlemmer

Der vil søndag den 14. maj blive afholdt en hygge-kapsejlads for alle Toreby Sejlklubs medlemmer.
 Sejladsen vil gå med start ud fra Toreby Sejlklub og med mål i Guldborgland Bådelaug, hvor vi indtager frokosten. Derefter retur med mållinje ud for Toreby Sejlklub, og hygge afslutning i klubhuset.

Der er skippermøde kl 8.30. og 1. start går kl 9.00
Tilmelding til chbu@mail.com , senest søndag d. 7. maj. (her oplyses, bådnavn, bådtype, antal på båden, antal der ønsker frokost, sejles der med fok eller genua, med eller uden spiler, samt evt. DH mål.
De bedste sejler hilsner
Christian (”Guldfisken”).

Collage: Bente Richardt.

Vejledende søkort over genvejen øst om Askø, som afkorter sejlturen til Maltrup Vænge.

Efterretninger for Søfarende..

Foto: Palle Tørnqvist.

Danske Tursejlere leverede 10. marts de to turbøjer, som Dansk Sejlunion har foræret Toreby Sejlklub.
Kystdirektoratet har givet tilladelse til, at bøjerne placeres i Bredningen syd for Kalvø. 
Bøjerne udlægges og administreres af Thomas Blomberg, Henrik Heerup, Jan Krogh og Morten Pedersen, TS, med Karl Erik Nielsen, Lergraven, som reserve.

Collage: Palle Tørnqvist.

Generalforsamlingen 2023

Toreby Sejlklubs ordinære generalforsamling blev holdt 28. februar med John Hansen som dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden, Palle Tørnqvist og kasserer Karsten Paghs regnskab blev enstemmigt godkendt.
Til bestyrelsen blev Henrik Høy nyvalgt i stedet for Jan Krogh, som af arbejdsmæssige årsager ikke ønskede genvalg.
Som ny suppleant valgtes Kenneth Drejer i stedet for Henrik Høy.
Til ny revisor blev Søren Tarp valgt som afløser for Finn Jørgensen, der efter mange år på posten ikke ønskede genvalg.
Øvrige valg var genvalg.
Bestyrelsen består herefter af Palle Tørnqvist, formand. Hans Lund, næstformand. Karsten Pagh, kasserer. Henrik Høy, sekretær. Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Lundvaldt, Tonny Cranøe og Karsten Reitz-Hansen samt suppleanterne Jørn Christensen og Kenneth Drejer. Revisorer: Brian Kjær og Søren Tarp. Revisorsuppleant: Jesper Sørensen.

Nytårsbordet 7. januar..

Festudvalgets nytårskur 7. januar

Det var ikke kun klubhuset, der var festligt nytårspyntet ved nytårskuren lørdag den 7. januar. Senia Cranø, Bente Richard og Birthe Arleth var også hver især iført et flot nytårsskrud. Tilmed forsøgte udvalget at bøde lidt på formand Palle Tørnqvists udseende med en høj skorstensfejerhat. 
Iført denne hat og egne briller leverede formanden en lang redegørelse for fremtidsudsigterne lige nu for Toreby Sejlklub. Vi ligger lunt i svinget med en god økonomi, takket være medlemmernes indsats, men udefra kan den planlagte gang- og cykelbro i værste fald true vores muligheder for altid at kunne komme ud at sejle. 
Hent redegørelsen (pdf)

Festudvalget, fra venstre, Senia Cranø, Birthe Arleth og Bente Richard. Foto fra Inger Mølgaard.

Den gamle Christian IX's Bro..

Vejbroens historie som oplæg
til den nye gang- og cykelbro

Projektledelsen bag Havneplanen lægger op til en udstilling og præsentation af den historiske vejbro, Christian IX's Bro, som forlæg til gang- og cykelbroen mellem Linde Allé og Brogade. Museum Lolland-Falster skal skabe den "fortælling" om cykelbroen, som skal få projektet til at "glide ned" hos de fonde, som pengene skal komme fra, og i Kystdirektoratet, som skal tillade anlægget i Guldborg Sund. En partnerskabsaftale mellem kommunen og Museum Lolland-Falster er på Økonomiudvalgets dagsorden 9. januar.
Hent forslag til rammeaftalen (pdf)

Folketidende 30. december 2022.

Advarsel til byråd og projektledelse

Hvis Havneplanens gang- og cykelbro tværs over havnen mellem Linde Allé og Brogade bliver bygget, risikerer Toreby Sejlklubs omkring 100 fritidssejlere at blive spærret inde i havnebassinet mellem to klapbroer uden for broernes fremtidige åbningstider. 
Broen projekteres i 2023 med broklap forud for ansøgning om Kystdirektoratets godkendelse. Hent debatindlægget (pdf)

Collage: Palle Tørnqvist.

Her finder du os