Havnen

Besejling

Toreby Sejlklubs havn


Pladserne i havnen administreres af klubbens formand, Jan Krastrup, 23 30 88 86. 
Pladserne på land tager næstformand Hans Lund sig af. 24 21 11 46.

Frederik IX Bro åbningstider - oplyses i sejlersæsonen.

Vi er medlem af frihavnsordningen.

Dybderne i havnen er 2,1 meter de fleste steder. 
Som gæst bør du sejle ind med forsigtighed på de inderste pladser, hvor dybden kan variere.

(Uddrag af Ordensreglement for Toreby Sejlklub af 21. marts 2005)
Regler for sejlads. 
For sejlads inden for lystbådehavnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande".

Mobirise

Dronefoto: Thomas Blomberg.

Her finder du os

Web: Palle Tørnqvist

© 2025 Mobirise - All Rights Reserved