Optagninger og søsætninger

En gang om foråret og to gange om efteråretSøsætningerne 17. og 18. april,
formand Jan Krastrup:

Kære alle.
Den nye sejlsæson står for døren. Covid – 19 pandemien og de forbud, påbud og restriktioner, som myndighederne har bestemt, betyder, at vi i år ikke kan foretage os det, som vi traditionelt har gjort.Vi har i bestyrelsen bestemt at aflyse den annoncerede standerhejsning lørdag den 10. April.
Standerhejsningen vil i stedet ske om morgenen lørdag den 17. April forud for søsætningen. Bestyrelsen vil med få personer og uden tale eller publikum sætte vores klubstander som tegn på, at vi har taget hul på en ny sejlsæson.
Vi har samtidig besluttet, at klubhuset i weekenden den 17. -18.. April, hvor vi har fælles søsætning, bliver delvis lukket, idet der maks. må opholde sig 5 personer i huset ad gangen. Toiletterne vil blive åben for alle. 
Vores Festudvalg vil være til stede i klubhuset, og de vil sørge for at lave kaffe mv., som kan medtages og nydes udendørs. Festudvalget vil samtidig stå for salg af klubstander, FH-mærke mv. i denne weekend. 
Selve søsætningen burde kunne foregå som normal, idet vi udendørs må være 10 forsamlet. Jeg skal selvfølgelig opfordre alle til, at overholde disse regler, så vi ikke samles mere end 10 udendørs rundt omkring på broerne og på vores område. 
På denne tid af sæsonen skal jeg opfordre alle medlemmer til at tage et kik på klubbens ordensreglement, som er på vores hjemmeside. 
Det er især reglerne i paragraf 6 om opbevaring af master, som hvert år bliver tilsidesat på denne tid af året. 
Jeg håber, at vi snart kan vende tilbage til en normal hverdag, og at vi alle får en rigtig god sejlsæson.

Jan Krastrup.


Mobirise

2021

Søsætning af bådene finder sted 17. og 18. april 2021.

Hans Lund har udarbejdet en vejledede liste med rækkefølge og tidspunkter, så vidt muligt efter bådejernes ønsker.
Listen kan du hente via linket herunder.
Kom i god tid før det tidspunkt, din båd er sat til søsætning, og meddel Hans, at du er ankommet.
Det koster 1000 kroner at få sat en båd i vandet og få den hejst på land til efteråret og anbragt på vinterpladsen.
Hent søsætningsreglerne - pdf
Vejledende liste for søsætningerne - pdf i nyt vindue

Optagning af bådene i 2021 finder sted 2. - 3. oktober og 23. - 24. oktober.
Fra klokken otte om morgenen har Festudvalget kaffe og morgenbrød parat i klubhuset til en overkommelig pris. Stubbekøbing Maskinværksteds kørende kran hejser bådene  op ved mastekranen og afleverer dem på ejernes vinterstativer.
Bemærk i den forbindelse, at både, der ligger i vandet i Toreby Sejlklub tidsrummet fra den 15. november til den 1. april skal være kaskoforsikrede, og at de fleste kaskoforsikringer kun dækker skader på både, der står på land i dette tidsrum.
Samtidig gøres der opmærksom på, at alle stativer og vogne skal være forsynet med mindst bådens navn. Ligeledes skal master, der henstår i masteskuret, også være forsynet med bådens navn og evt. telefonnummer.

Her finder du os

Web: Palle Tørnqvist

© 2025 Mobirise - All Rights Reserved